Rannikkotykistösäätiö

Rannikkotykistösäätiön tarkoituksena on rannikkotykistön perinteiden vaaliminen ja rannikkojoukkojen piirissä tapahtuvan kehitystyön edistäminen.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa palkitsemalla ja tukemalla taloudellisesti tutkimus- ja kehitystyötä sekä opiskelua. Lisäksi säätiö tukee taloudellisesti rannikkojoukkoihin liittyvää julkaisu-, koulutus-, valistus- ja viihdytystoimintaa sekä perinteiden vaalimista.

Vuosittain säätiö palkitsee opiskelijoita niin varusmiesten kuin henkilökunnankin kursseilla sekä tukee rannikkojoukkojen parissa toimivia perinneyhdistyksiä ja muita toimijoita. Lisäksi säätiö on mm. tukenut ja myöntänyt stipendejä rannikkojoukkojen  historiaa kuvanneiden kirjojen tekijöille.

Tukianomukset osoitetaan säätiön asiamiehelle kahdesti vuodessa, 31.3. ja 31.10. mennessä. Säätiölle osoitettuja anomuksia varten pyydetään käyttämään oheista lomaketta ja toimittamaan se allekirjoitettuna asiamies Antti Heinäselle. Hakemuksiin toivotaan aina liitettävän mahdollisimman kattava kuvaus haettavan tuen määrästä, tarkoituksesta ja mitä haettavalla tuella on suunniteltu tehtävän.

Säätiöön ei kuulu jäseniä tai jäsenistöä. Säätiön toimielimet ovat hallitus ja valtuuskunta, jotka vastaavat säätiön toiminnasta ja sen omaisuudesta.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

Kommodori Juha Kilpi

Varsinaiset jäsenet

Kapteeniluutnantti Jari Andersson
Komentaja Mika Dahlbo
Varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos
Kommodori Sakari Martimo
Toimitusjohtaja Kare Vartiainen

Varajäsenet

Toimitusjohtaja Jukka Lindfors
Komentaja Juha Pallaspuro
Projektipäällikkö Jukka Toukkari
Komentaja Jarmo Valtimo
Kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen
Kommodori Auvo Viita-aho
Komentaja Taneli Uosukainen

Valtuuskunta

Valtuuskunnan puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Varapuheenjohtajat

Senior adviser Kari Tarkiainen (1. varapuheenjohtaja)
Lippueamiraali Hanno Strang (2. varapuheenjohtaja)

Valtuuskunnan jäsenet

Lääketieteen tohtori Eero Akaan-Penttilä
Varatuomari Christer Antell
Toimitusjohtaja Timo Everi
Hallituksen puheenjohtaja Matti Julin
Kontra-amiraali Timo Junttila
Toimitusjohtaja Tom Kaisla
Varatoimitusjohtaja Erkki Karmila
Prikaatikenraali Asko Kilpinen
Kontra-amiraali Pertti Malmberg

Myyntijohtaja Mauri Mikkonen
Senior Vice President Kimmo Mäkipeska
Kamarineuvos Jaakko Puomila
Myyntipäällikkö Markku Rouhe
Puheenjohtaja Maritta Sariola
Eversti Risto Sinkkonen
Yli-insinööri Eero Sivunen
Toimitusjohtaja Juha Väyrilä

Yhteystiedot

Asiamies
komkapt Antti Heinänen
Metsätorpantie 2 E 14
02430 Masala
antti.heinanen@mil.fi