Sininen Reservi ry ja sen jäsenyhdistykset järjestävät monipuolista toimintaa merellä ja rannikolla

Sininen Reservi ry:n tärkein tehtävä on edistää ja tukea jäsenyhdistystensä yhteistyötä sekä kehittää vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Useammalle jäsenyhdistykselle suunnatut tapahtumat ovat tyypillisesti Sininen Reservi ry:n toiminta-aluetta. Yhdistys tukee myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Meripuolustuspiirin toimintaa ja tekee tiivistä yhteistyötä Merivoimien kanssa.

 

Merivoimien vuosipäivä 9.7.

Merivoimien vuosipäivää vietetään 9. heinäkuuta 1790 käydyn Ruotsinsalmen toisen meritaistelun muistoksi. Sininen Reservi ry osallistuu vuosipäivän viettoon monella tavalla: meillä on oma lippuosastomme Merivoimien paraatikatselmuksessa ja esittelypisteemme yleisöalueella, ja jäsenyhdistystemme alukset osallistuvat alusparaatiin ja ovat päivän aikana juhlaliputettuina yleisötapahtumissa. Päivä huipentuu iltajuhlaan, jonka järjestelyistä yhdistyksemme vastaa. Illanvietto kokoaa meripuolustuksen reserviläisiä ja Merivoimien henkilökuntaa iloiseen juhlaan illallisen ja tanssin merkeissä.

 

Meripuolustuspäivä

Sininen Reservi ry ja Merivoimat järjestävät vuosittain yhdessä Meripuolustuspäiväksi kutsun seminaaritilaisuuden, jossa käsitellään meripuolustuksen ajankohtaisia tapahtumia ja tulevaisuudennäkymiä. Meripuolustuspäivä on kutsuvierastilaisuus, jonka yleisö edustaa koko meripuolustuksen kenttää sekä eri toimijoiden sidosryhmiä. Meripuolustuspäivä järjestetään vuorovuosina Merivoimien esikunnassa Turun Heikkilässä ja Merisotakoululla Helsingin Suomenlinnassa.

 

Yhteysupseeritoiminta

Sininen Reservi ry on tuottanut yhteysupseeripalveluja Merivoimille vuodesta 1999. Toiminta on nykyään järjestetty yhteysupseeriviirikön muotoon, joka pitää yllä luetteloa yhteysupseerin tehtäviin halukkaista ja valitsee kulloiseenkin tehtävään sopivat henkilöt heidän osaamisprofiiliensa perusteella. Merivoimat tilaavat viiriköltä kulloiseenkin tapahtumaan tarvittavan määrän yhteysupseereita. Kyse voi olla yhdestä tai kahdesta henkilöstä, jos esim. yksittäinen sota-alus on vierailulla Suomessa. Suurissa tapahtumissa kuten Northern Coasts- harjoituksissa tai Tall Ships Races -kilpailuissa mukana on kymmenittäin yhteysupseereita. Yhteysupseeriviirikkö kouluttaa  yhteysupseerija erillisillä kursseilla yhdessä MPK:n Meripuolustuspiirin kanssa.

Jos kiinnostuit yhteysupseerina toimimisesta, voit ottaa yhteyttä Sininen Reservi ry:n yhteysupseeriviirikköön sähköpostitse osoitteeseen yhteysupseerit@sininenreservi.fi. Tehtävissä on hyödyksi organisointikyky, kielitaito, sosiaalisuus, kohtelias käytös ja kiinnostus kansainväliseen toimintaan. Yhteysupseeri on tehtävänimike, joten upseerin sotilasarvo ei ole edellytys tehtävissä toimimiselle. Suuremmissa tapahtumissa tarvitaan yhteysupseerien myös muita toimijoita, kuten johtokeskuksen (Harbour Centre) päivystäjiä.

 

Kilpailutoiminta

Sininen Reservi ry osallistuu aktiivisesti erilaisten kilpailujen järjestämiseen. Jäsenyhdistykset ovat, Sinisen Reservin ampumatoimikunnan tukemina järjestäneet vuosittain 5 jäsenyhdistyksille suunnattua ampumapäivää.

Meritaitokilpailu (lyhyemmin ”Merikilpailu”) on merenkulun ja merisotilaallisia taitoja mittaava kilpailu, joita on järjestetty vuodesta 1953 lähtien. Nykyään kaksipäiväinen kilpailu koostuu päivä- ja yönavigoinnista sekä maasto-osuudesta, joka sisältää pistooliammunnan. Navigointiosuuksissa määritellään kilpailureitti kartalle erilaisia menetelmiä käyttäen ja sitten ajetaan reitti mahdollisimman tarkasti käsketyllä nopeudella. Reitin varrella suoritetaan eri tehtäviä. Suorituksen aikana kilpailuveneen navigointivälineet ja mittarit on peitetty kelloa ja kompassia lukuun ottamatta.

Reserviläisille tarkoitettu Meritaitokilpailu järjestetään vuosittain. Uusittujen sääntöjen mukaan joukkue koostuu kolmesta osanottajasta.

 

Saunaillat

Purjehduskauden alkaessa Sininen Reservi ry järjestää kaikille jäsenyhdistystensä jäsenille sauna-illan Merisotakoulun suurella puulämmitteisellä saunalla Suomenlinnassa. Eri yhdistysten toimijat voivat näin tavata vapaamuotoisesti ja jakaa kauden suunnitelmia keskenään. Vastaavasti purjehduskauden päättyessä on aika vaihtaa kokemuksia samaisilla lauteilla.

 

Finlandssvenska försvarsdagen

Sininen Reservi ry on yksi järjestäjätaho joka toinen vuosi järjestettäville suomenruotsalaisille maanpuolustuspäiville. Yhden päivän kestävä ohjelma sisältää korkeatasoisia esitelmiä, paneelikeskustelun sekä iltajuhlan. Tilaisuus kokoaa lähes 200 henkilöä rannikkoseuduiltamme. Försvarsdagen järjestettiin tammikuussa 2015 Säkylässä Porin prikaatissa, 2017 Santahaminassa Kaartin jääkärirykmentissä ja 2019 Haminassa Reserviupseerikoululla.

 

Tiedottaminen

Näiden kotisivujen lisäksi päivitämme aktiivisesti Facebook-sivujamme. Löydät meidät myös Twitteristä ja Instagramista.

Lisäksi tärkeä tiedotuskanavamme on Rannikon Puolustaja -lehti, jonka monet jäsenyhdistyksemme tilaavat jäsenilleen. Rannikon Puolustaja on meri- ja rannikkopuolustuksen merkittävin ja pitkäaikaisin ammatti- ja jäsenlehti, johon Sininen Reservi ry laatii kirjoituksia vapaaehtoisesta meripuolustustoiminnasta.