Sininen Reservi ry:n huomionosoitukset

 

Sininen Reservi ry:n palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista tai muuten ansioituneet vapaaehtoisessa meripuolustustyössä.

Huomionosoituksia ja niihin liittyviä haku- ja myöntömenettelyitä hallinnoi Sininen Reservi ry:n hallituksen alainen palkitsemistoimikunta, jonka tavoittaa yhdistyksen sihteerin kautta osoitteesta info@sininenreservi.fi.

Sininen Reservi ry suorittaa palkitsemisia ansiokkaasta toiminnasta seuraavin huomionosoituksin (arvokkuusjärjestyksessä):

 • Sinisen Reservin standaari
 • Sinisen Reservin ansioristi
 • Sinisen Reservin ansiomitali
 • Sinisen Reservin ansiomerkki.

Lisäksi Sininen Reservi ry:llä on käytössään seuraavia onnittelu- ja muistoesineitä:

 • Sinisen Reservin iso plaketti
 • Sinisen Reservin pieni plaketti.

Hakeminen

 

Huomionosoituksia haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Sininen Reservi ry ei käsittele muilla tavoin, kuten postitse tai sähköpostilla toimitettuja palkitsemisesityksiä.

Hakulomakkella voi hakea huomionosoitusta joko yksityishenkilölle tai yhteisölle. Hakulomakkeella on syytä kiinnittää erityistä huomiota hakemuksen perusteluihin:

 • esitettävän henkilön meripuolustukseen liittyvät keskeiset toimet tai luottamustehtävät (tehtävä, kesto, organisaatio)
 • esitettävän henkilön tai yhteisön keskeiset ansiot vapaaehtoisen meripuolustuskentän tarkoitusperien edistämisessä (ansioiden laajuus ja vaikuttavuus alueellisesti ja/tai valtakunnallisesti)
 • mahdollinen muu aktiivisuus maanpuolustustyössä.

Toivottavaa on, että jääviyssyistä huomionosoitusta ei hae henkilö, jolle sitä esitetään.

 

Hakuajat

 

Sinisen Reservin ansiomitali- ja ansioristihakemuksia käsitellään vähintään kahdesti vuodessa:

 • keväällä ennen Sininen Reservi ry:n vuosikokousta, jolloin hakemukset tulee toimittaa viimeistäään 28.2.
 • syksyllä ennen Meripuolustuspäivää, jolloin hakemukset tulee toimittaa viimeistään 31.8.

Lähtökohtana on, että myönnetyt ansiomitalit ja -ristit luovutetaan Sininen Reservi ry:n vuosikokouksessa tai Meripuolustuspäivässä.

Muiden huomionosoitusten osalta ei ole säädettyjä hakupäiviä, vaan palkitsemistoimikunta käsittelee niihin liittyviä hakemuksia läpi vuoden. Lisätiedot: info@sininenreservi.fi.

 

Pienoiskunniamerkit ja nauhalaatat

 

Sinisen Reservin ansioristin tai -mitalin saaneella on mahdollisuus tilata erikseen huomionosoitukseen liittyvä pienoiskunniamerkki tai nauhalaatta. Tilaukset: info@sininenreservi.fi.

Myytävien huomionosoitusten hinnasto:

 • Ansioristin pienoiskunniamerkki 45,00 €
 • Ansioristin nauhalaatta 15,00 €
 • Ansiomitalin pienoiskunniamerkki 35,00 €
 • Ansiomitalin nauhalaatta 10,00 €

Hintoihin lisätään toimitusmaksu 5,00 €/tilaus.

 

Huomionosoitusten myöntämisperusteet

 

Alla on kuvailtu Sininen Reservi ry:n omien huomionosoitusten myöntämisperusteet. Yhdistyksen tarkemmat palkitsemisperiaatteet löytyvät kokonaisuudessaan palkitsemisohjesäännöstä (ks. Tiedostopankki).

 

Sinisen Reservin standaari

Standaari on yhdistyksen arvokkain huomionosoitus, jonka myöntää Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja palkitsemistoimikunnan, jäsenyhdistyksen tai Meripuolustussäätiön hallintoneuvoston puheenjohtajan esityksestä.

Standaari voidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle tunnustuksena erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta Sininen Reservi ry:n tarkoitusperien edistämiseksi. Standaarin myöntämisen lähtökohtana yksityishenkilölle on vähintään 25 vuoden aktiivisuus toiminnassa, yhteisölle vähintään 50-vuotisjuhlan viettäminen.

Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja tai hänen edustajansa luovuttaa standaarin yhdistyksen tai jäsenyhdistyksen vuosikokouksessa, Meripuolustuspäivän yhteydessä, huomionosoituksen saajan vastaanotolla tai muussa vastaavassa juhlavassa tilaisuudessa. Standaarit on numeroitu, ja niihin liittyy luovutuskirja.

 

Sinisen Reservin ansioristi

Sinisen Reservin ansioristin myöntää Merivoimien komentaja Sininen Reservi ry:n hallituksen puheenjohtajan, Meripuolustussäätiön hallintoneuvoston puheenjohtajan tai MPK:n Meripuolustuspiirin päällikön esityksestä. Sininen Reservi ry:n hallituksen puheenjohtaja voi tehdä ansioristiesityksen palkitsemistoimikuntaa kuultuaan. Merivoimien komentajalle menevät ansioristiesitykset koordinoidaan esittäjätahojen kesken.

Sinisen Reservin ansioristi voidaan myöntää

 • henkilölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti Merivoimien tai merivartiostojen piirissä tehtävässä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä vähintään kymmenen vuoden ajan
 • yhteisölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja erityisen ansiokkaasti Merivoimien tai merivartiostojen piirissä tehtävässä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä
 • henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut poikkeuksellisen ansiokkaasti meripuolustuksen tehtävissä, jolloin ansioristi voidaan myöntää tavanomaisista aikavaatimuksista poiketen.

Ansioristin edellytyksenä on huomattavan pitkät ja mittavat ansiot Sinisen Reservin tarkoitusperien edistäjänä. Pääsääntöisesti ansioristin saajalta edellytetään aiemmin myönnettyä Sinisen Reservin ansiomitalia sekä aktiivista toimintaa Sininen Reservi ry:n luottamustehtävissä vähintään viiden vuoden ajan. Mikäli huomionosoituksen saaja on saanut aiemmin Sinisen Reservin ansiomitalin, sen myöntämisestä tulisi olla kulunut vähintään viisi vuotta. Vuosittain ansioristejä myönnetään 2–5 kpl, ja kaiken kaikkiaan niitä on myönnetty noin 100 kpl (30.4.2021).

Henkilö, jolle on myönnetty Sinisen Reservin ansioristi, voi lunastaa itselleen ansioristin pienoiskunniamerkin ja nauhalaatan. Sinisen Reservin ansioristiä kannettaessa ei kanneta Sinisen Reservin ansiomitalia. Ansioristit on numeroitu, ja niihin liittyy luovutuskirja.

Myönnetyt ansioristit luovutetaan ensisijaisesti Meripuolustuspäivän yhteydessä. Ansioristi voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa myös muun vastaavan merkittävän tapahtuman, kuten Merivoimien vuosipäivän tai jäsenyhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä.

 

Sinisen Reservin ansiomitali

Sinisen Reservin ansiomitalin myöntää Sininen Reservi ry:n hallituksen puheenjohtaja palkitsemistoimikunnan, jäsenyhdistyksen, Meripuolustussäätiön hallintoneuvoston puheenjohtajan tai MPK:n Meripuolustuspiirin päällikön esityksestä.

Sinisen Reservin ansiomitali voidaan myöntää

 • henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti Merivoimien tai merivartiostojen piirissä tehtävässä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä vähintään viiden vuoden ajan
 • yhteisölle, joka on toiminut ansiokkaasti Merivoimien tai merivartiostojen piirissä tehtävässä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä
 • henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti meripuolustuksen tehtävissä, jolloin ansiomitali voidaan myöntää tavanomaisista aikavaatimuksista poiketen.

Ansiomitalin edellytyksenä on merkittävät ansiot Sinisen Reservin tarkoitusperien edistäjänä.

Henkilö, jolle on myönnetty Sinisen Reservin ansiomitali, voi lunastaa itselleen ansiomitalin pienoiskunniamerkin ja nauhalaatan. Ansiomitaliin liittyy luovutuskirja.

Myönnetyt ansiomitalit luovutetaan Meripuolustuspäivän, Sininen Reservi ry:n vuosikokouksen tai muun vastaavan tilaisuuden yhteydessä. Ansiomitali voidaan luovuttaa myös sitä hakeneen jäsenyhdistyksen järjestämässä juhlavassa tilaisuudessa, kuten vuosikokouksessa tai vuosijuhlassa.

 

Sinisen Reservin ansiomerkki

Sinisen Reservin ansiomerkin myöntää Sininen Reservi ry:n hallituksen puheenjohtaja Sininen Reservi ry:n palkitsemistoimikunnan, jäsenyhdistyksen, Meripuolustussäätiön hallintoneuvoston puheenjohtajan tai MPK:n Meripuolustuspiirin päällikön esityksestä.

Sinisen Reservin ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti Merivoimien tai merivartiostojen piirissä tehdyssä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä.

Ansiomerkki myönnetään tunnustukseksi ansioista Sinisen Reservin tarkoitusperien edistämisessä. Ansiomerkkiin liittyy luovutuskirja.

Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan Sininen Reservi ry:n vuosikokouksen tai muun vastaavan tilaisuuden yhteydessä. Ansiomerkki voidaan luovuttaa myös sitä hakeneen jäsenyhdistyksen järjestämässä juhlavassa tilaisuudessa, kuten vuosikokouksessa tai vuosijuhlassa.

 

Sinisen Reservin iso plaketti

Ison plaketin myöntää Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja palkitsemistoimikunnan esityksestä.

Iso plaketti voidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi erittäin ansiokkaasta työstä yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi. Plaketti voidaan myöntää yhdistyksen erityisenä kiitoksena tai onnitteluna esimerkiksi merkkipäivän, vuosipäivän, tervehdyskäynnin tai vastaavan yhteydessä.

Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja tai hänen edustajansa luovuttaa ison plaketin yhdistyksen tai jäsenyhdistyksen vuosikokouksessa, Meripuolustuspäivän yhteydessä, huomionosoituksen saajan vastaanotolla tai muussa vastaavassa juhlavassa tilaisuudessa. Isot plaketit on numeroitu, ja niihin liittyy luovutuskirja.

 

Sinisen Reservin pieni plaketti

Pienen plaketin myöntää Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja palkitsemistoimikunnan esityksestä.

Pieni plaketti voidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta työstä yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi. Plaketti voidaan myöntää yhdistyksen kiitoksena tai onnitteluna esimerkiksi merkkipäivän, vuosipäivän, tervehdyskäynnin tai vastaavan yhteydessä.

Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja tai hänen edustajansa luovuttaa pienen plaketin jäsenyhdistyksen vuosikokouksessa, huomionosoituksen saajan vastaanotolla tai muussa vastaavassa tilaisuudessa.