Perustietoa Sininen Reservi ry:stä

DSC_0007

Vuonna 1997 perustettu Sininen Reservi ry on valtakunnallinen maanpuolustusjärjestö, joka tuo yhteen merellä ja rannikolla toimivat maanpuolustusyhdistykset, tukee koulutusta ja edistää jäsenyhdistystensä yhteistoimintaa. Sininen Reservi ry:n tavoitteena on tukea ja kehittää meripuolustuksen reservin suorituskykyä, lujittaa maanpuolustustahtoa ja vaalia merisotilaallisia perinteitä. Toimintamme perusarvot ovat yhteistoiminta, turvallisuus ja osaaminen.

Sininen Reservi ry:hyn kuuluu 37 jäsenyhdistystä, joista vanhimpien historia yltää itsenäisyytemme alkuvuosiin asti. Muodostamme yhdessä jäsenyhdistystemme, Meripuolustussäätiön ja Rannikkotykistösäätiön kanssa Siniseksi Reserviksi kutsutun vapaaehtoisen meripuolustuskentän, joka toimii läpi rannikon itäiseltä Suomenlahdelta Pohjanlahdelle. Rannikko-, laivasto-, merivartiosto- ja erikoisjoukkotaustaiset maanpuolustusyhdistykset ja -killat sekä Sotilaskotiliittoon kuuluva Rannikkosotilaskotiyhdistys tarjoavat kaikki monipuolisia harrastusmahdollisuuksia reserviläisille ja muille meripuolustuksesta kiinnostuneille aselajiin katsomatta.

Sininen Reservi ry osallistuu erilaisiin maanpuolustustapahtumiin, järjestää ammuntakilpailuja, seminaareja ja tutustumiskäyntejä sekä tukee valtakunnallisia meritaitokilpailuja. Pyrimme kaikessa toiminnassamme edistämään jäsenyhdistystemme toimintaedellytyksiä ja koordinoimaan toimintaa, jossa useampi yhdistys on mukana. Tavoitteemme on, että meripuolustuksen reserviläisille tarjotaan mahdollisuus osallistua aktiiviseen ja koulutuksellisesti tavoitteelliseen toimintaan, joka tukee Merivoimia ja merivartiostoja sekä kohottaa jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja maanpuolustushenkeä.

Koulutuksessa Sininen Reservi ry ja sen jäsenyhdistykset tekevät tiivistä yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Meripuolustuspiirin kanssa. Monet jäsenyhdistystemme jäsenet ovat MPK:n sitoutuneita kouluttajia, ja jäsenyhdistystemme aluksia käytetään MPK:n kursseilla sotilasmerenkulun ja öljyntorjunnan harjoitteluun sekä huolto- ja kuljetustehtäviin.

Sininen Reservi ry:n toiminnassa pitkään jatkunut kumppanuus Merivoimien kanssa on keskeinen voimavara. Tuemme Merivoimia erilaisten tapahtumien, kuten laivastovierailuiden ja kilpailujen järjestelyissä reserviläisistä koostuvan yhteysupseeriviirikön kautta. Lisäksi osallistumme Merivoimien vuosipäivän viettoon ja järjestämme meripuolustuksen vuotuisen yhteistyöseminaarin, Meripuolustuspäivän, yhteistyössä Merivoimien kanssa. Paikallisella tasolla Sininen Reservi ry:n aktiivit ovat tuttu näky myös varuskunnissa: järjestämme kotiutuville varusmiehille suunnattuja infotilaisuuksia, ja jäsenyhdistyksemme palkitsevat ansiokkaasti palveluksensa suorittaneita Rannikkoprikaatissa, Rannikkolaivastossa ja Uudenmaan prikaatissa.

Haluatko mukaan merelliseen maanpuolustustyöhön? Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää. Voit myös olla yhteydessä suoraan johonkin jäsenyhdistyksistämme. Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistykseksi voivat hakea vapaaehtoista merellistä maanpuolustustyötä toteuttavat, Suomessa toimivat rekisteröidyt yhdistykset. Jäsenyysasioissa pyydämme kääntymään hallituksen puheenjohtajan tai sihteerin puoleen.

Perusarvot

Toimintamme perusarvot ovat yhteistoiminta, turvallisuus ja osaaminen.

Yhteistoiminta

Toimintamme perusta on yhteistoiminta ja yhteisöllisyys. Päätehtävämme on edistää jäsenyhdistystemme toimintaedellytyksiä, verkostoitumista ja yhteistyötä sekä koordinoida toimintaa, jossa useampi yhdistys on mukana. Toimimme tiiviissä yhteistyössä merivoimien, merivartiostojen, MPK:n ja tukijoidemme kanssa.

Turvallisuus

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö tukee Suomen kokonaisturvallisuutta. Koulutettu ja motivoitunut reservi on maanpuolustuksen tärkeä voimavara. Ulkoisen turvan lisäksi koulutettu reservi luo turvallisuutta niin merellä kuin kotonakin. Turvallisuus nivoo yhteen toimintamme yleishyödylliset elementit.

Osaaminen

Osaaminen – sekä siviilissä että sotilaallisesti –  on toimintamme keskiössä. Hoidamme reserviläisen tehtäviä aktiivisesti ja taitavasti, koulutamme itseämme ja muita ja jaamme osaamistamme toisten kanssa. Tuemme MPK:n kursseja kouluttajina ja koulutettavina. Haluamme parantaa osaamistamme jatkuvasti.

Sininen Reservi ry lukuina

Perustamisvuosi 1997
Jäsenyhdistyksiä 38
Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä n. 5500
Aluksia 12
Sininen Reservi ry on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) jäsen.