Utbildning

mpk_logo_new-300x300

Lär dig navigera och öva ditt sjömanskap, lär dig att klara dig i naturen, deltag i en kajaktur eller kom med på en kurs i oljebekämpning!

Försvarsutbildningsföreningen MPK är reservisternas utbildningsorganisation. En stor del av Sjöförsvarsdistriktets utbildare är aktiva inom Marinreserven. Marinreserven rf är medlem i MPK och deltar aktivt i MPK:s verksamhet, bl.a. i administrationen. Sjöförsvarsdistriktets kursutbud är mångsidigt. Såväl militära färdigheter som säkerhet och beredskap hör till temana. En del av kurserna är beställda av Försvarsmakten, för en del kurser får man reservövningsdygn och vissa kurser är riktade till definierade grupper.

Om du behärskar ett område väl kan du även fungera som utbildare. På MPK:s hemsidor hittar du hela kursutbudet och instruktioner om hur du anmäler dig. 

Kilstar harjoituksessa