Fartygen

Marinreservens medlemsföreningar har till sitt förfogande olika fartyg som används för utbildning i navigation och sjömansskap, oljebekämpning, som stödfartyg, för transporter mm. År 2014 beslöt Marinen at överlåta sex förbindelsefartyg åt Försvarsutbildningsföreningen. Fem av dessa L-båtar används redan av Marinreservens medlemsföreningar, den sista är i behov av reparation och står på land. Kustjägargillet har kajaker i utbildningssyfte.

m/s Kilstar

m/s Kilstar är Helsingin Laivastokiltas skolningsfartyg med stålskrov. Fartyget sjösattes år 1960 som ett av Marinens transportfartyg av H-klass och det har varit i Gillets bruk sedan år 1991. Årsprogrammet omfattar skolning i militär sjöfart, navigations- och farledsövningar. ”Killeri” har också deltagit i sjötransporter under MPK:s kurser. Fartyget har kojplatser för 10, kabyss och socialutrymmen. Navigationsutrustningen omfattar bl.a. GPS, plotter och radar.

 • Löa 18 m
 • Bredd 4,5 m
 • Djupgående 1,4 m
 • Marschfart ca 10 knop

Kilstars hemmahamn är Skatudden i Helsingfors.

m/s Ahven 3

Sjöreservister rf erbjuder verksamhet för att uppehålla navigations- och sjömansskaps kunskaper på sitt eget fartyg. m/s Ahen 3 sjösattes år 1980 och har tidigare tjänstgjort som Marinens arbets- och skolningsfartyg. Fartyget har fyra kojplatser och adekvat navigationsutrustning (GPS, radar, plotter, VHF osv.)

 • Löa 10,3 m
 • Bredd 3,15 m
 • Djupgående 1,3 m
 • Marschfart ca 8 knop

Ahven 3:s hemmahamn är Skatudden i Helsingfors.

m/s Ahven 5

Suomenlinnan Rannikkotykistökiltas fartyg av Ahven-klass har använts bl.a. av Sjökrigsskolan för farledsövningar och som reservistfartyg utför hon alltjämt liknande uppgifter. Ahven 5 är utrustad med modern navigeringsteknik som möjliggör utbildning i navigation och sjömansskap. Fartyget används även som förbindelsebåt till Järvö och Torra Mjölö.

 • Löa  10,3 m
 • Bredd   3,15 m
 • Djupgående     1,3 m
 • Marschfart ca 8 knop

Ahven 5:s hemmahamn är Norra Hamnen i Helsingfors.

m/s Lavansaari

m/s Lavansaari är ett av kustfortens förbindelsefartyg som Marinen överlåtit åt MPK. Fartyget tjänade i Marinen under namnet L-103. Fartyget nyttjas gemensamt av tre av Marinreservens föreningar: Pelikaanikilta, Helsingin Merireserviuopseerit samt Merireserviläiset-Sjöreservister. Fartyget avviker från sina systerfartyg genom att det har två självständiga radar, vardera med två skärmar. Detta möjliggör bl.a. mångsidig övning av radaranvändning. Fartyget har också goda utrymmen för ruttplanering.

 • Löa 12,8 m
 • Bredd 4,2 m
 • Djupgående 1,3 m
 • Marschfart ca 9 knop

Lavansaaris hemmahamn är Sandhamn i Helsingfors.

m/s Kuivasaari

m/s Kuivasaari, ex-L-104, är ett av kustfortens förbindelsefartyg som Marinen överlät till MPK år 2014. Utgående från Sandhamn deltar fartyget bl.a. i MPK:s sjöfartskurser. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta som nyttjar fartyget använder henne också för transporter till museiön Torra Mjölö.

 • Löa 12,8 m
 • Bredd 4,2 m
 • Djupgående 1,3 m
 • Marschfart ca 10 knop

Kuivasaaris hemmahamn är Sandhamn i Helsingfors.

m/s Gyltö

m/s Gyltö är ett av kustfortens förbindelsefartyg som Marinen överlåtit åt MPK. Fartyget har tjänat Marinen under namnet L-106 och nyttjas sedan våren 2015 av Nylands Brigads Gille. Det är Gillets Åboavdelning som svarar för fartygets användning. Fartyget är ursprungligen ett förbindelsefartyg. Med en rymlig styrhytt och utrymme för 20 passagerare är förbindelsebåtarna ypperliga skolningsfartyg.

 • Löa 13,1 m
 • Bredd 4,2 m
 • Djupgående 1,6 m
 • Marschfart ca 10 knop

Gyltös hemmahamn är Pansio i Åbo.

m/s Pirkanmaa

Hauki-klassens menföresfartyg Pirkanmaa är numera ett skolningsfartyg för reservisterna. Hon ägs av stiftelsen m/s Pirkanmaan tukisäätiö och Pirkanmaan Meripuolustuskilta svarar för användandet. Fartyget som sjösattes år 1980 tjänstgjorde vid kustartilleriet vid Hangöudd. Stiftelsens år 2007 införskaffade fartyg har iståndsatts med talkokrafter för skolningsändamål. Fartyget nyttjas för MPK:s kurser; däcks- och maskinuppgifter samt övningar i militär sjöfart. Pirkanmaa fungerar även som stödfartyg vid olika kurser och övningar. Stiftelsens hemsidor ger mera information om fartyget.

 • Löa  14,4 m
 • Bredd  4,7 m
 • Djupgående  2,0 m
 • Marschfart ca 8 knop

Gyltös hemmahamn är Pansio i Åbo.

m/s Nalle

m/s Nalle, konstruerad 1978, är en fd remmarbåt och ett skolningsfartyg för Saaristomeren Merivartiokilta. Båten utnyttjas för kurser i sjösäkerhet med teman såsom hantering av båt, sjömanskap och skärgårdskunskap. Nalle används även vid oljebekämpningskurser. Båten är dessutom förbindelsebåt för Kuuskajaskari där gillets medlemmar kan utnyttja en gillestuga.

 • Löa  10,1 m
 • Bredd   3,2 m
 • Djupgående   0,8 m
 • Marschfart ca 8 knop

Gyltös hemmahamn är Raumo.

m/s Norppa

m/s Norppa är en skolningsbåt tillhörig Saaristomeren Merivartiokilta. Båten är av modell ”Simola 900” från år 1985. Båten utnyttjas vid olika kurser i navigation och sjömanskap. Norppa har även fungerat som förbindelsefartyg vid olika evenemang såsom The Tall Ship’s Races.

 • Löa  9,0 m
 • Bredd  2,8 m
 • Djupgående  0,75 m
 • Marschfart cs 7 knop

Gyltös hemmahamn är Åbo.

m/s Maria

m/s Maria (Ex Ahven 1) är Pohjanlahden Laivastokiltas övnings- och arbetsbåt. Den används i Gillets maritima verksamhet, bl.a på kurser i farledsnavigation och båthantering. m/s Maria är av Ahven-klass och tjänstgjorde länge inom Marinen.

 • Löa  10,3  m
 • Bredd   3,15 m
 • Djupgående    1,3   m
 • Marschfart   ca 8 knop

Marias hemmahamn är Vasa.

m/s Sommarö

m/s Sommarö tjänade Marinen som förbindelsefartyg vid Kotka kustområde, under namnet L-101, och hon har sedan 2014 tjänstgjort som skolningsfartyg för Vaasan Meripuolustustaidon Kehittämisyhdistys. Sommarö har deltagit i oljebekämpningsövningar, som sjöbevakningens målfartyg och som skolningsfartyg vid ett flertal MPK-kurser.

 • Löa 12,8 m
 • Bredd 4,2 m
 • Djupgående 1,3 m
 • Marschfart ca 10 knop

Sommarös hemmahamn är Vasa

m/s Sommarö

V – 23106

På hösten 2016 fick Vaasan Meripuolustustaidon Kehittämisyhdistys en öppen båt som donation av Österbottens räddningsverk. Båten skall få en ny motor och uppdaterad navigationsutrustning. Båten kommer satt användas som övningsbåt för oljebekämpning och snabbkörning. Bildens färg bytes ut mot MPK:s blå.

 • Löa 5,5 m
 • Bredd  3,2 m
 • Djupgående  2,3 m

V – 23106s hemmahamn är Vasa

m/s Halkokari

m/s Halkokari är ett av de förbindelsefartyg som Marinen överlåtit åt MPK. Fartyget tjänstgjorde i Marinen som L-105 och sedan 2015 är dess användare Keski-Pohjanmaan Meripuolustajat ry. Fartyget används i samarbete med MPK:s Sjöförsvarsdistrikts Uleåborgsavdelning. Farygets användningsområde är skolning för vilken detta förbindelsefartyg lämpar sig väl.

 • Löa 13,1 m
 • Bredd  4,2 m
 • Djupgående  1,6 m
 • Marschfart ca 8 knop

Halkokaris hemhamn är Gamlakarleby.

Kajakerna

Kustjägargillet förfogar över sex havsdugliga tvåpersonskjaker. Kajakerna (Start Triple) är planerade utgående från Star 360 med tillägg av en öppning för skrymmande utrustning under längre turer. Skrovet är något förlängt med gynnsam inverkan på skrovhastighet och bärighet utan att kompromissa med de kortare modellernas goda egenskaper. Gillet har även en trailer för tio kajaker vilket möjliggör verksamhet på ett vidsträckt område.

 

 • Löa 6,7 m
 • Bredd 0,65 m
 • Vikt 37 kg