Kustartilleristiftelsen

Rannikkotykistösäätiö – Kustartilleristiftelsens ändamål är att värna om kustartilleriets traditioner samt att främja utvecklingsarbetet bland kuststyrkorna.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att premiera och stöda ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete samt studier. Därtill stöder stiftelsen ekonomiskt publikations- skolnings- upplysnings- och underhållningsarbete samt traditionsbevarande i samband med kuststyrkorna.

Stiftelsen premierar årligen studerande beväringar och stampersonal samt stöder traditionsföreningar och andra aktörer inom kuststyrkorna.

Ansökningar om understöd riktas till stiftelsens ombudsman före den 31.3 och den 31.10.

Till ansökan bör alltid bifogas en möjligast täckande beskrivning av det önskade understödet och vad man avser att använda det till.

Stiftelsen har inga medlemmar. Stiftelsens beslutande organ är styrelsen och delegationen, vilka ansvarar för stiftelsens verksamhet och tillgångar.

Styrelsen

Styrelsens ordförande

Kommodor Juha Kilpi

Ordinarie medlemmar

Kaptenlöjtnant Jari Andersson
Kommendör Mika Dahlbo
Viceverkställande direktör Jouni Grönroos
Kommodor Sakari Martimo
Verkställande direktör Kare Vartiainen

Suppleanter

Verkställande direktör Jukka Lindfors
Kommendör Juha Pallaspuro
Projektchef Jukka Toukkari
Kommendör Jarmo Valtimo
Kaptenlöjtnant Tatu Vartiainen
Kommodor Auvo Viita-aho
Kommendör Taneli Uosukainen

Delegationen

Delegationens ordförande

Verkställande direktör Timo Kohtamäki

Viceordföranden

Senior adviser Kari Tarkiainen (1. viceordförande)
Flottiljamiral Hanno Strang (2. viceordförande)

Delegationens medlemmar

Medicine doktor Eero Akaan-Penttilä
Vicehäradshövding Christer Antell
Verkställande direktör Timo Everi
Styrelseordförande Matti Julin
Konteramiral Timo Junttila
Verkställande direktör Tom Kaisla
Viceverkställande direktör Erkki Karmila
Brigadgeneral Asko Kilpinen
Konteramiral Pertti Malmberg

Försäljningsdirektör Mauri Mikkonen
Senior Vice President Kimmo Mäkipeska
Kammarrådet Jaakko Puomila
Försäljningschef Markku Rouhe
Ordförande Maritta Sariola
Överste Risto Sinkkonen
Överingenjör Eero Sivunen
Verkställande direktör Juha Väyrilä

Kontaktuppgifter

Ombudsman:
Heikki-Ilari Hirvonen
E-post:
asiamies.rt-saatio@elisanet.fi