Marinreserven rf:s 25-årshistorik

Frivillig styrka till havs och vid kusten – Marinreserven rf:s verksamhet och utveckling 1997–2022

Författarna: Henrik Nystén, Antti Rautiainen & Lasse Mäki

Finland är inte bara ett land med tusentals sjöar, utan har också ett vidsträckt kustområde och en unik skärgård. Långa sjögränser och livsviktiga sjöförbindelser har krävt sina försvarare under århundradenas lopp. Folkets försvarsvilja har ökat den frivilliga sjöförsvarsverksamheten bland kustborna. Marinreserven rf grundades år 1997 som en nationell samarbetsorganisation för denna verksamhet.

Under ett kvartssekel har Marinreserven rf vuxit till en riksomfattande takorganisation med 38 medlemsföreningar, som fungerar som förbindelselänk mellan reservisterna i sjöförsvaret och sjöbevakningen samt främjar samarbetet mellan sina medlemsföreningar. Under årens lopp har verksamhetsformerna varierat från marina tävlingar till sambandsofficersuppgifter och från seminarier till skytteverksamhet. Marinreservens fana har vajat högt såväl på publikevenemang i samband med Marinens årsdag, militära parader som med skolningsfartyg till sjöss.

Historiken FRIVILLIG STYRKA TILL HAVS OCH VID KUSTEN, som firar Marinreserven rf:s 25-årsjubileum, berättar det frivilliga sjöförsvarets historia från självständighetens första år till denna dag och belyser föreningsfältets verksamhet till förmån för helhetssäkerheten. Den nyansrika berättelsen kompletteras av mångsidiga bilder och bilagor.

Läs historiken här: