Marinreservens historia

Våra rötter

Marinreserven rf är grundad 1997, men vår historia är betydligt äldre. Den äldsta av våra medlemsföreningar är Kustsoldathemsföreningen rf, som grundades redan i början av Finlands självständighet i år 1918. RT-kerho Johtorengas, grundad 1937, är å sin sida Finlands äldsta reservofficersklubb som är bunden till ett vapenslag. Några av Marinreservens medlemsföreningar härstammar från Marinskyddskårerna osv.

 

Marinreservens grundande

Tankarna om marint samarbete föddes redan på 1970-talet mellan marinanknutna reservofficers- och reservistföreningar i huvudstadsregionen. Gemensamma faktorer var tävlingarna i sjömanskap, skytte och navigation med fartyg som stod till föreningarnas gemensamma förfogande. Tankarna om ett tätare samarbete fördjupades på 1990-talet då Helsingfors Reservmarinofficerare (Helsingin Reservimeriupseerit ry) och Helsingfors Reservmerinunderofficerare (Helsingin Merireserviläiset ry) fick utrymmen i samband med Helsingfors Flottgilles (Helsingin Laivastokilta) utrymmen på Skatudden.

Dessa tre föreningar beslöt år 1993 att vidareutveckla verksamheten för de marinanknutna reservistföreningarna i huvudstadsregionen. Samarbetet utvecklades förs som Marinreservens skolningsverksamhet. Den är 1992 grundade Försvarsutbildningsföreningen (MPK) var en betydande partner redan från första början.

Grundandet av Marinreserven rf tog ett betydande steg år 1995 då kommendören för Marinen, viceamiral Sakari Visa, slog fast Marinens ställning till reservistverksamheten. Förhandlingarna mellan de föreningar som verkade inom Marinens område tog fart. Målsättningen var klar – Marinreserven rf (Sininen Reservi ry) skulle grundas. Planeringen och arbetet för att grunda föreningen initierades vid en reservövning som Marinstaben verkställde på Sjökrigsskolan. Det viktiga och intima samarbetet med Marinen fortsätter och utvecklas kontinuerligt.

Föreningens stiftande mote hölls på Sjökrigsskolan på Sveaborg, den 17.5.1997. Marinreserven rf:s åtta grundande medlemmar var Helsingfors Flottgille (Helsingin Laivastokilta ry), Helsingfors Reservmarinofficerare (Helsingin Reservimeriupseerit ry), Helsingfors Reservmarinunderofficerare (Helsingin Merireserviläiset ry), Kymmene Flottgille (Kymen Laivastokilta ry), Kustsoldathemsföreningen (Rannikkosotilaskotiyhdistys ry), Åbo Flottgille (Turun Laivastokilta ry), Åbo Kustartillerigille (Turun Rannikkotykistökilta ry) och Åbo Reservmarinofficerare (Turun Reservimeriupseerit ry).

 

Antalet medlemsföreningar växer

Försvarsreformen den 1.7.1998 förenade kust- och örlogsstyrkorna till Marinen, och samtidigt slogs även föreningar på den frivilliga sidan ihop. Detta skedde såväl inom utbildningsorganisationen som inom föreningarna. Kusttruppernas reservistföreningar anslöt sig och Marinreserven rf växte snabbt till en betydande nationell aktör.

För att markera föreningens femårsjubileum invigdes den 8.7.2002 föreningens första regionala fana; Åboregionens fana. Den följdes av fanor för de övriga regionerna: Marinkarelen, Helsingfors/Nyland samt Österbotten – varje fana märkt med ifrågavarande landskapssymbol. Marinreserves fanor planerades av kommendörkaptenen och heraldikern Tapani Talari.

Från första början har Marinreservens verksamhet gynnats av Marinstiftelsen och Kuystförsvarsstiftelsen.

 

Ordföranden

Marinreserven rf:s ordföranden har varit Timo Vartiainen (1998–2000), Reijo Telaranta (2000–2003), Matti Kaskeala (2003–2006), Arno Hakkarainen (2006–2011), Jarmo Holm (2011–2013) och Robin Elfving (2013–2018). Sedan våren 2018 har Antti Rautiainen verkat som föreningens sjunde ordförande.

I trots av förändringarna i verksamhetsmiljön är Marinreservens bärande tanke alltjämt att främja samarbetet mellan Marinens och Sjöbevakningens reservistorganisationer.