Om oss

DSC_0007​Marinreserven rf, som grundades år 1997, är en riksomfattande försvarsorganisation som förenar sjöförsvarets frivilliga verksamhetsfält, stöder utbildningen och befrämjar samarbetet mellan sina medlemsföreningar. Marinreserven rf stöder och utvecklar reservisternas prestationsförmåga i Finska Marinen och sjöbevakningen, stärker försvarsviljan och värnar sjömilitära traditioner. Organisationens grundläggande värden innebär samverkan, säkerhet och kunnande.

Idag omfattar Marinreserven rf sammanlagt 37 medlemsföreningar vid kusten från Östra Finska viken ända fram till Bottniska viken samt i inland i Tammerfors. Dessa frivilliga försvarsföreningar och -gillen samt Kustens Soldathemsförening samlar ihop medlemmar från kustförsvaret, flottiljen, marina specialtrupper, sjöbevakningen och intresserade civilister och erbjuder var och en fritidsmöjligheter, oavsett vapenslag eller ålder.

Syftet i alla aktiviteter av Marinreserven rf är att befrämja och koordinera verksamhet mellan flera medlemsföreningar. Organisationen strävar efter att erbjuda reservister inom sjöförsvaret möjligheter att delta i aktiv och utbildningsvis målinriktad verksamhet som stöder Marinen och sjöbevakningen och förhöjer medlemmarnas samhörighetskänsla och försvarsvilja. Utöver samverkan arrangerar Marinreserven rf skytte- och sjömanskapstävlingar, seminarier och besök samt presenterar det frivilliga sjöförsvarsfältet i flera publika evenemang varje år.

I utbildning samarbetar Marinreserven rf tätt med Försvarsutbildningsföreningen (MPK) och dess Marinförsvarsdistrikt. Många aktiva medlemmar av Marinreserven rf verkar även som frivilliga utbildare i MPK likväl som kursdeltagare. Båtarna som medlemsföreningar förfogar över används ofta på MPK:s kurser för att öva navigation, sjöräddning och oljebekämpning samt för transporter. Ett långvarigt partnerskap med Marinen är också en central kraft för Marinreserven rf.

Vill du delta i det marina försvarsarbetet? Ta kontakt med oss så berättar vi mera eller följa oss på olika sociala medier. Du kan också kontakta våra medlemsföreningar direkt. I Finland verksamma, registrerade föreningar som är aktiva inom det frivilliga marinförsvaret kan ansöka om att bli medlemmar i Marinreserven rf.

Värden

Våra grundläggande värden är samverkan, säkerhet och kunnande.

Samverkan

Marinreserven rf:s huvuduppgift är att främja samarbetet mellan sina medlemsföreningar och koordinera verksamhet som omfattar flera föreningar. Vi agerar alltså tillsammans, men även tillsammans med Marinen, Sjöbevakningen, MPK och våra understödare. Samverkan som stöder sjöförsvaret och sammanhållningen är vår gemensamma fördel.

Säkerhet

Det frivilliga försvarsarbetet stöder Finlands säkerhet. En utbildad och motiverad reserv är Försvarsmaktens trygghet. Förutom yttre säkerhet skapar en utbildad reserv även trygghet såväl till sjöss som hemma. Säkerhet länkar ihop de allmännyttiga elementen i vår verksamhet.

Kunnande

Kunnande, såväl civilt som militärt, är grunden för vår verksamhet. Vi sköter reservistens gebiet skickligt, vi utbildar oss själva och andra, vi delar med oss av vårt kunnande. Vi stöder MPK’s kurser som utbildare och som deltagare.

Marinreserven rf i siffror

Stiftelseår 1997
Medlemsföreningar 37
Medlemsantal i medlemsföreningarna c. 5500
Fartyg 12
Marinreserven rf är medlem i Försvarsutbildningsföreningen (MPK).