Medlemsföreningar

 

Idag omfattar Marinreserven rf sammanlagt 37 medlemsföreningar vid kusten från Östra Finska viken ända fram till Bottniska viken samt i inland i Tammerfors. Dessa frivilliga försvarsföreningar och -gillen samt Kustens Soldathemsförening samlar ihop medlemmar från kustförsvaret, flottiljen, marina specialtrupper, sjöbevakningen och intresserade civilister och erbjuder var och en fritidsmöjligheter, oavsett vapenslag eller ålder.