Kontaktinformation

Har du någonting att fråga om vår verksamhet, medlemskap hos oss eller allmänt om marina försvarshobbyn?

Du kan skicka oss e-post till addressen info@sininenreservi.fi eller kontakta ordföranden, sekreteraren eller någon av styrelsens medlemmar direkt. Vi ska hjälpa dig med nöje!

Postadress

Marinreserven rf
c/o Petri Käyhkö
Grannarsvägen 48
01180 KALKSTRAND

info@sininenreservi.fi
FO-nummer 3050909-4

Ordförande

Petri Käyhkö
Militärmästare (res)
+358 50 366 2024
petri.kayhko@sininenreservi.fi

Sekreterare

Lasse Mäki
Löjtnant (res)
+358 40 738 5878
lasse.maki@sininenreservi.fi

Fakturering

I första hand tar vi emot elektroniska fakturor till den nedanstående adressen. Om e-faktureringen inte kan utföras, får fakturan skickas som en bilaga i pdf-formen via e-post till adressen info@sininenreservi.fi eller direkt till kontaktpersonen vid beställningen.

E-fakturaadress 003730509094
Förmedlare för e-fakturor
003708599126 (OpenText)

Styrelse, kommittéer och funktionärer

Marinreserven rf:s dagliga ärenden sköts av styrelsen som består av ordföranden samt 6–14 medlemmar valda i årsmötet. Enligt föreningens stadgar måste styrelsemedlemmarna vara personmedlemmar av någon av medlemsföreningarna. Styrelsens mandattid är perioden mellan årsmöten, och varje år hälften av styrelsemedlemmarna står i tur att avgå. Marinstaben, MPK:s Marinförsvarsdistrikt samt Marinstiftelsen får var och en nämna sin representant i styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

 

Styrelsen under mandattiden 2023–2024

Ordförandena och sekreteraren
Petri Käyhkö                     ordförande
Harri Koponen                 första viceordförande
Mikael Kaskelo                 andra viceordförande
Lasse Mäki                        sekreterare

Styrelsemedlemmarna
Juha Dahlbo
Seppo Kaila
Mika Kuutti
Joakim Lax
Mikko Leppänen             ansvarig för lager
Timo Mäkiö
Mikko Rahja
Markku Saarikannas
Kai Savolainen                 ansvarig för webbsidor och illustrering
Juha Särkkä                      kontaktperson för fartygsverksamhet
Teija Wessman

Samarbetpartners representater i styrelsen
Tuomas Huolman             Marinstaben
Sami Linnermo                  Marinstiftelsen
Petri Pääkkönen                MPK/Marinförsvarsdistrikt

 

Kommittéer

Arbetskommittén förbereder styrelsemöten. Ordföranden, viceordförandena, sekreteraren samt andra medlemmar valda av styrelsen hör till kommittén. Kommitténs sammansättning: Petri Käyhkö (ordf.), Mikael Kaskelo, Harri Koponen, Lasse Mäki och Teija Wessman.

Kommunikationskommittén planerar och genomför föreningens kommuniceringsaktiviteter. Kommitténs sammansättning: Mika Kuutti (ordf.), Robin Elfving, Seppo Kaila, Joakim Lax, Lasse Mäki och Kai Savolainen.

Belöningskommittén administrerar föreningens uppvaktningar och dess ansökningar och medgivanden. Kommitténs sammansättning: Petri Käyhkö (ordf.), Kai-Verneri Kaksonen, Mikael Kaskelo, Mikko Leppänen och Antti Rautiainen.

Skyttekommittén utvecklar föreningens skytteaktiviterer. Kommitténs sammansättning: Jukka Soini (ordf.) och Harri Koponen.

Ekonomikommittén är ansvarig för föreningens ekonomiförvaltning och utvecklar dess penninginsamling. Kommitténs sammansättning: Harri Koponen (ordf.), Jukka Lindfors, Lasse Mäki, Markku Saarikannas och Teija Wessman.

 

Andra funktionärer

Områdeansvariga

Områdeansvariga verkar som kontaktpersoner mellan medlemsföreningarna och håller kontakt med Marinens truppförband, sjöbevakningsenheter och andra samarbetspartner på området.

  • Sydöstra Finland: Kai Savolainen (kai.savolainen@gmail.com)
  • Nyland: Mika Kuutti (mika.kuutti@welho.com)
  • Raseborg: Joakim Lax (joakim.lax@yle.fi)
  • Sydvästra Finland: Mikael Kaskelo (kaskelo01@gmail.com)
  • Bottniska viken: Mikko Rahja (mirahja@hotmail.com)

Förbindelseofficersverksamhet

Ansvariga för förbindelseofficersverksamheten kan du kontakta via adressen yhteysupseerit@sininenreservi.fi.

  • Chefen för förbindelseofficersverksamhet: Henri Havulinna
  • Områdeansvariga: Toni Alasuvanto (Finska viken) och Jan Wahlstein (Skärgårdshavet och Bottniska viken)

Andra funktionärer

  • Ansvarig för skytteverksamhet: Jukka Soini
  • Skattmästare: Jukka Lindfors
  • Verksamhetsgranskare: Kare Vartiainen