Jäsenyhdistykset aakkosittain

Ålands Reservister rf

Yhteyshenkilö: Jonas Back
Sähköposti: jonas@back.ax

Vi ordnar mångsidigt program som gagnar landsförsvaret, t.ex. skytte, fältövningar och motionsaktiviteter.

Helsingin Miinanraivaajakilta ry

Yhteyshenkilö: Robin Elfving
Sähköposti: robin.elfving@mac.com
Puhelin: 040 854 4251
Kotisivu: http://miinanraivaajakilta.com
Helsingin Miinanraivaajakilta ry ylläpitää sotiemme jälkeisten miinanraivaajajoukkojen perinteitä ja toimii miinanraivaajaveteraanien yhdyssiteenä. Killan jäsenet kokoontuvat joka kuukausi, jolloin ohjelmassa on esitelmä ja yhteinen ateria. Jäseniksi ovat tervetulleita merelliset miinanraivaajat ja muut asiasta kiinnostuneet.

Helsingin Reservimeriupseerit ry

Yhteyshenkilö: Marko Vuorinen
Sähköposti: marko_vuorinen@hotmail.com
Puhelin: 0400 902 737
Kotisivu: http://www.hrmu.fi
Vuonna 1947 Katajanokan Upseerikerholla perustettu Helsingin Reservimeriupseerit ry (HRMU) on Merisotakoulun käyneiden ja muiden merihenkisten reserviupseerien aselajiyhdistys. Jäsenistöömme kuuluu merivoimien rannikko- ja laivastojoukoissa koulutettujen lisäksi myös muiden aselajien merellisestä toiminnasta kiinnostuneita reserviupseereita. Vaikka toimimmekin ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla, jäsenistössämme on edustettuna koko maa.Toimintamme keskittyy jäsentemme merisotilaallisten tietojen ja taitojen kehittämiseen, maanpuolustustahdon kohottamiseen sekä merivoimien aatteelliseen toimintaan. Lisäksi toimimme yhdyssiteenä muihin merivoimien ja reserviläistoiminnan organisaatioihin. Päätoiminta-alueemme ovat meritoiminta, yhteysupseeritoiminta, ammunta ja aatteellinen toiminta, joiden lisäksi järjestämme erityisesti nuorille upseereille suunnattua toimintaa. Jäsenetuna saat Helsingin Reserviupseeripiirin julkaiseman Helsingin Reservin Sanomien ja valtakunnallisen Reserviläislehden lisäksi Rannikon Puolustaja -lehden vuosikerran kotiisi.

Keski-Pohjanmaan Meripuolustustajat ry

Yhteyshenkilö: Pekka Pietilä
Sähköposti: pekka@pekkapietila.fi
Puhelin: 040 182 7075
Keski-Pohjanmaan Meripuolustajat ry on Kokkolassa toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vapaaehtoista maanpuolustusta niin maalla kuin merellä. Teemme yhteistyötä MPK:n Meripuolustuspiirin Kokkolan meriosaston, eri viranomaisten ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.Toiminta sisältää merellistä koulutustoimintaa kuten veneen kuljettajakoulutusta ja meriturvallisuuskursseja. Osallistumme myös ympäristövahinkojen torjuntakoulutukseen. Koulutustoiminnan lisäksi järjestämme opetus- ja tiedotustilaisuuksia.

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry

Yhteyshenkilö: Aapo Tokkola
Sähköposti: aapo.tokkola@gmail.com
Puhelin: 045 1690988
Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys on perustettu v. 1999 sen tarkoituksena on jäsenistönsä yhteenkuuluvuuden ja yhteishengen ylläpitäminen, rannikkotykistöperinteen ja perinne-esineistön vaaliminen sekä maanpuolustushengen edistäminen Kymenlaaksossa ja Itä-Uudellamaalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää eri tapahtumia, retkiä yms ja pitää yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkivien yhdistysten kanssa. Yhdistyksen jäseneksi ovat tervetulleita kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kotkan Reserviupseerikerho ry

Yhteyshenkilö: Sami Kahila
Sähköposti: sami.kahila@kotkanruk.fi
Puhelin: 050 353 5202
Kotisivu: https://www.kotkanruk.fi/
Kotkan Reserviupseerikerho ry on vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön osallistuva yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Kerho on toiminut aktiivisesti jo yli 80 vuoden ajan.

Kymen Laivastokilta ry

Yhteyshenkilö: Petri Loikas
Sähköposti: petri.loikas@fimnet.fi
Puhelin: 040 585 0580
"Meri, maanpuolustus ja hyvät, luotettavat ystävyys- ja kumppanuussuhteet" - nämä olivat kulmakivet, joille sotiemme veteraanit perustivat Kymen Laivastokilta ry:n viitisenkymmentä vuotta sitten, ja ne pitävät yhä. Tarjoamme jäsenillemme merihenkistä toimintaa ja yhdessäoloa. Toiminta-alueemme on itäinen Suomenlahti, ns. Meri-Karjala. Toivotamme kaikki, jotka kokevat perusarvomme omakseen, tervetulleiksi toimintaan. Laivastopohja ei ole välttämätön, mutta merihenkisyys on.

Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry

Yhteyshenkilö: Esa Terviö
Sähköposti: esa.tervio@luukku.com
Puhelin: 044 0837846
Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry on perustettu 1962 ja sen toiminta-alue on Kymenlaakson alue eli Loviisan tasalta Virolahdelle saakka. Läheisimmät yhteistyökumppanit ovat Kymen Laivastokilta ry ja Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry joiden kanssa järjestämme retkiä ja muita yhteisiä tapahtumia. Killan perinnejoukko-osastona on Kotkan Rannikkopatteristo (kaikkine edeltäjineen). Kilta on myös sitoutunut ylläpitämään Itä-Suomenlahden aseveljien ja Kymin Patteriston aseveljien muistomerkit, arkistot sekä perinteet osana killan toimintaa. Jäsenyys killassamme on avoin kaikille - sukupuoleen, ikään tai sotilasarvoon katsomatta. Näin avaamme reserviläisten "jutut" myös perheenjäsenillemme.

Laivaston Kilta ry

Yhteyshenkilö: Pentti Niskanen


Laivaston Kilta ry on valtakunnallinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1962. Kiltaan kuuluu jäseninä kolme paikallista kiltaa, jotka ovat pohjanlahden Laivastokilta ry, Turun Laivastokilta ry ja Kymen Laivastokilta ry.

Laivaston Sukeltajakilta ry

Yhteyshenkilö: Kalle Seppälä
Sähköposti: 1kalle.seppala@gmail.com
Puhelin: 050 537 3424
Laivaston Sukeltajakilta ry toimii kaikkien sotilassukeltajien yhdistäjänä. Toiminnan ydin on sotilassukeltajakurssit joita järjestetään ympäri vuoden. Kurssit ovat osa MPK:n kurssitarjontaa. Kurssit ovat yleensä vikonlopun mittaiset ja pitävät sisällään reservin sotilassukeltajan sukellustaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä sukeltajahenkistä yhdessäoloa. Kurssit sisältävät myös tukitehtäviä seniorijäsenillemme. Mukana on aina sekä nuorempaa että varttuneempaa väkeä. Ikäjakaumasta kertoo se että samassa tapahtumassa voi olla sukeltajia sekä Sukeltajakurssi 1:ltä että viimeksi pidetyltä kurssilta. Tarjoamme siis mielenkiintoista toimintaa kaikille jäsenillemme. Kaikki Merivoimien sukeltajakoulun suorittaneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Laivaston Veteraanit ry

Yhteyshenkilö: Seppo Grönroos


Laivaston Veteraanit on vuonna 1963 perustettu aatteellinen yhdistys, joka rekisteröitiin vuonna 2017. Yhdistyksen tarkoituksen on vaalia laivastoperinteitä ja ylläpitää maanpuolustushenkeä. Yhdistys on kaikkien Merivoimissa palkallisessa palveluksessa olleitten evp. merisotilaitten "kohtaamispaikka". Toiminnan henki on "meillä ei ole kersantteja eikä amiraaleja vaan Laivaston Veteraaneja".

Merenkurkun Kilta ry

Yhteyshenkilö: Timo Koukku
Sähköposti: timo.koukku@netikka.fi
Puhelin: 050 5585987
Merenkurkun Kilta ry toimii Merenkurkun rannikko-alueella. Kilta tarjoaa mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön niin miehille, naisille kuin lapsillekin. Merenkurkun Killan toiminnalle on ominaista mukava yhdessäolo. Ohjelmaan kuuluu mm. retket, tutustumiskäynnit ja osallistuminen yhteisiin kiltapäiviin muiden kiltojen kanssa. Merenkurkun Kilta oli Vaasan Rannikkopatteriston joukko-osastokilta ja vaalii edelleen sen perinteitä. Jäseneksi voi päästä Suomen kansalainen, ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.

Merenkurkun Reserviläiset ry

Yhteyshenkilö: Petri Uurainen
Sähköposti: petri.uurainen@mpk.fi

Vaasassa toimiva Merenkurkun Reserviläiset ry on perustettu vuonna 2019. Yhdistyksen päätarkoitus on edistää alueensa reserviläisten merihenkisyyttä, merellisiä taitoja, sotilastaitoja yleisesti sekä järjestää nuorille kannattajilleen merellisiä aktiviteettejä. Toiminnassaan yhdisty haluaa tuoda esille myös naisten osuuden luonnollisena osana toimintaansa. Yhdistys perustaa oman toimintansa laaja-alaiselle merellisen elämän edistämiselle ja osaamiselle, eikä niinkään yhteen yksittäiseen osa-alueeseen tai tietyn taustan omaaviin henkilöihin.Toiminta-ajatuksena on VAHVA, OSAAVA JA ELINVOIMAINEN RESERVI.

Merireserviläiset ry

Yhteyshenkilö: Mika Kuutti
Sähköposti: merireservilaiset@helresp.fi
Puhelin: 040 7599 525
Kotisivu: http://www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
Merireserviläiset ry:n (Sjöreservister rf) toiminnan peruspilarit ovat merellinen toiminta omalla koulutusalus Ahven 3:lla, merenkulun koulutus, merikilpailutoimta sekä turvallinen ampumaurheilu. Yhdistyksen ampujat ovat monikertaisia Sinisen Reservin, ResUL:in ja Helsingin reserviläispiirien mestareita! Merireserviläiset on myös veneily-yhdistys jolla on oma pursiseuralippunsa ja venerekisterinsä. Yhdistyksen alus ja jäsenet osallistuvat aktiivisesti MPK:n Meripuolustuspiirin koulutustoimintaan.Merireserviläiset ry on reserviläisyhdistys jossa kiinnostus reiluun merelliseen reserviläistoimintaan on jäsenten yhteinen piirre. Historiamme juuret ulottuvat merisuojeluskunnan jäseniin saakka. Jäsenyys ei edellytä Merivoimissa suoritettua asepalvelusta vaikka suuri osa jäsenistöstä on Merivoimien reserviläisiä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on koko rannikko-suomi.

Miinanraivaajakilta ry

Yhteyshenkilö: Jorma Nieminen
Sähköposti: jorma.nieminen@outlook.com
Puhelin: 040 7181073
Miinanraivaajakilta ry vaalii sotiemme jälkeisten miinanraivaajajoukkojen perinteitä, yhteishenkeä ja yhteisiä muistoja. Kilta toimii miinanraivaajaveteraanien ja nykypolven miinanraivaajien yhdyssiteenä. Killan jäsenet kokoontuvat kuukausikokousten tai erillisten tapahtumien merkeissä. Killalla on varsinaisia jäseniä sekä kannattajajäseniä.

Naantalin Reservinaliupseerit ry

Yhteyshenkilö: Juha Ovaska
Sähköposti: juha.ovaska@naantali.fi

Naantalin Reservinaliupseerit on aidosti merenläheinen reserviläisyhdistys. Jäsenyysperustana on perinteisesti aliupseerin arvo mutta muitakin jäseniä voidaan hyväksyä - pääasia on että aktiivinen reserviläistoiminta kiinnostaa! Järjestötoiminnan lisäksi harrastamme reserviläisurheilua ja ammuntaa. Osallistumme veteraanien tukemiseen mm. keräyksien kautta, ja asetamme kunniavartiot perinteisinä juhlapäivinä. Lisää eri lajien osaajia mahtuu mukaan!

Naantalin Reserviupseerit ry

Yhteyshenkilö: Jan Kaitaniemi
Sähköposti: jankaitaniemi@hotmail.com
Puhelin: 040 541 2314
Kotisivu: http://www.naru.fi
Naantalin Reserviupseerit ry on avoin reservin upseereille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Yhdistys toimii Naantalin seudulla, järjestäen monipuolista toimintaa ympäri vuoden. Toiminta pitää sisällään mm. liikunnllista toimintaa, ampumatoimintaa ja osallistumista MPK:n kursseille. Järjestämme myös kunniavartiot sankarihaudoilla ja Laivaston sankarivainajie muistomerkillä.

Nylands Brigads Gille rf

Yhteyshenkilö: Christoffer Hällfors
Sähköposti: ordf@nylandsbrigadsgille.fi
Puhelin: 040 5610970
Kotisivu: http://www.nylandsbrigadsgille.fi
Nylands Brigads Gille (Uudenmaan prikaatin kilta) on yksi maamme suurimmista joukko-osastokilloista. Sen päätehtävä on tukea Uudenmaan prikaatia, sen varusmiehiä ja henkilökuntaa. Prikaatin tukemisen lisäksi Killan toiminta tukee vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja suomenruotsalaisia puolustusperinteitämme.Kilta osallistuu "Fanbäraren"  joukko-osastolehden julkaisemiseen sekä jakaa stipendejä ansioituneille Uudenmaan prikaatin varusmiehille ja henkilökunnalle. Kilta on myös osallistunut Dragsvikin perinnekukkulan kapteeninpuustellin kunnostamiseen. Kesällä 2015 Kilta sai käyttöönsä linnakeveneen m/s Gyltö jota käytetään koulutuksessa.Nylands Brigas Gille kattaa rannikkomme seitsemän paikallisosaston kautta; myös Tukholmassa toimii paikallisosasto. Toimintaamme tukee yli 220 hengen sponsorijoukko. 

Osasto Ramsö Tuki ry

Yhteyshenkilö: Viktor Haga
Sähköposti: viktor.haga@hotmail.fi
Puhelin: 040 059 7557
Osasto Ramsö on Länsi-Uudellamaalla toimiva reserviläisosasto, jonka tukiyhdistys on perustettu vuonna 2015. Joukkomme perustajajäsenet tapasivat selviytymiskurssin yhteydessä Ramsö-saarella vuonna 2014, josta nimemme ja toimintamme sai alkunsa. Osasto on muodostunut vuosien varrella reserviläisjoukoksi, jonka suurimpia vahvuuksia ovat osaaminen jalkaväen taidoissa, selviytymiskoulutuksessa ja jäljityksessä.Teemme tiivistä yhteistyötä toimintaamme lähellä olevien yhdistysten ja Puolustusvoimien joukko-osastojen kanssa, ja kehitämme ja ylläpidämme näin reserviläistoimintaa. Yhdistyksemme tukee aktiivisesti Dragsvikin maakuntajoukkoa Uudenmaan prikaatissa. Osastomme on kaksikielinen.Rannikkojääkäritaustaisena osastona joukko kantaa tunnuksenaan merellistä ja rannikon iskukykyä kuvaavaa kolmikärkistä atrainta sekä jalkaväen kivääreitä.

Pelikaanikilta ry

Yhteyshenkilö: Niko Ahola
Sähköposti: nikoahola1@gmail.com
Puhelin: 050 514 3543
Kotisivu: http://pelikaanikilta.fi
Pelikaanikilta koostuu Merivoimien kouluttamista merenkulun reserviläisistä, jotka ovat Merivoimien maakuntajoukon Merikuljetusjoukkueen jäseniä. Killan tarkoitus on edistää Merikuljetusjoukkueen toimintaedellytyksiä virka-aputehtävissä, kuten öljyntorjunnassa. Kilta tukee vapaaehtoista maanpuolustustyötä sekä edistää jäsenistönsä merenkulku- ja merimiestaitoa. Tämän lisäksi Pelikaanikilta ylläpitää ja kohottaa maanpuolustustahtoa sekä edistää jäsentensä fyysistä kuntoa. Kilta järjestää mm. vuosittain, elokuussa, merisotilaallisia tietotaitoja kehittävän rastityyppisen harjoituksen saaristossa. Mukaan pääsevät Merikuljetusjoukkueen nykyiset ja entiset jäsenet sekä muut toimintaan mukaan haluavat.

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry

Yhteyshenkilö: Timo Valli
Sähköposti: timo.valli@iki.fi
Puhelin: 040 8337213
Kotisivu: http://www.mpkl.fi/jasenyhdistys/pirkanmaan-meripuolustuskilta-ry
Pirkanmaan Meripuolustuskillan kotipaikka on Tampere vaikka jäseniä on muiltakin paikkakunnilta. Killan keskipisteenä on reserviläisten koulutusalus m/s Pirkanmaa. Järjestämme aluksella MPK:n kursseja merenkulun eri aihepiireistä kuten navigointi, aluksen ohjailu, kansi- ja konepalvelus jne. Käytännössä kilta huolehtii myös aluksen kunnossapidosta. Alus liikkuu lähinnä Saaristomerellä, Pansion kotisatamastaan käsin,  vaikka silloin tällöin olemme purjehtineet kauemmaksikin. Killan tarkoituksena on myös edistää maanpuolustukseen liittyvää tietoutta ja kasvattaa maanpuolustustahtoa.

Pohjanlahden Laivastokilta ry

Yhteyshenkilö: Teuvo Roden
Sähköposti: teuvo.roden@netikka.fi
Puhelin: 0500 665 413
Kotisivu: https://mpkl.fi/jasenyhdistys/pohjanlahden-laivastokilta-ry/
Pohjanlahden Laivastokilta ry toimii Pohjanlahden rannikolla, Kristiinankaupungista Ouluun. Killan kotipaikka on Vaasa. Kristiinankaupungissa ja Oulussa toimivat killan alaosastot.Puitteet killan merelliselle toiminnalle antaa killan vene, m/s Maria joka nykyään toimii Kristiinankaupungista käsin, ja jota käytetään sekä omissa ajoissa että MPK:n pirin koulutuksessa. Muuta toimintaa ovat kuukautiset kokoukset, yritysvierailut ja erilaiset matkat. Osallistumme yhteisiin Kiltapäiviin muiden laivastokiltojen kanssa.Killan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy sen toimintaperiaatteet sotilasarvosta ja sukupuolesta riippumatta.

Pohjanlahden Merivartiokilta ry

Yhteyshenkilö: Hannu Wallius
Sähköposti: hannu.wallius@gmail.com
Puhelin: 040 013 2888
Kotisivu: http://www.merivartiokilta.fi
Pohjanlahden Merivartiokilta ry (Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf) on kaksikielinen, merivartioinnin historiaa ja perinteitä Pohjanlahdella vaaliva perinnekilta. Perinnejoukko-osastomme on entinen Pohjanlahden Merivartiosto, ja kotipaikkamme on Vaasa.Perinnetoimen ohella kilta on myös järjestänyt viranomaisten valmiuksia tukevaa merellistä koulutusta ja osallistuu koulutustoimintaan edelleen. Kilta on yksi Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinnehdistys ry:n perustajajäsenistä. Jäsenet koostuvat merivartionaisista ja -miehistä, mv-reserviin sijoitetuista, heidän perheenjäsenistään sekä henkilöistä jotka hyväksyvät kiltamme tarkoitusperän. 

Pohjois-Suomen Meripuolustajat ry

Yhteyshenkilö: Markku Lehto


Pohjois-Suomen Meripuolustajat ry on perustettu vuonna 2020. Yhdistyksen tarkoituksena on vapaaehtoisen maanpuolustustyön edistäminen jäsentensä keskuudessa merellisessä toimintaympäristössä. Yhdistys järjestää jäsenilleen muun muassa monipuolista merenkulun turvallisuuteen liittyvää kansipalvelu- ja merenkulullista koulutusta sekä ohjailija- ja päällikkökoulutusta. Vuonna 2020 yhdistys sai käyttöönsä koulutusaluksen, m/s Halkokarin, joka on entinen Merivoimien linnakevene.

Rannikkojääkärikilta ry

Yhteyshenkilö: Harri Koponen
Sähköposti: harri.koponen@osaka.fi
Puhelin: +358 40 845 0000
Kotisivu: http://www.mpkl.fi/jasenyhdistys/rannikkojaakarikilta-ry/
Rannikkojääkärikillan (Kustjägargillet) toiminta-alue on koko Suomi ja sen kotipaikkakunta on Helsinki. Turussa toimii Lounais-Suomen paikallisosasto. Teikarin taistelun veteraaneilla on oma "Teikarin Taistelijat"-osasto, kilta toimii yhteistyössä RannJP:n perinneyhdistyksen kanssa. Killan toimintaan kuuluu VAARANNJP:n barettimarssi, selviytymiskurssit ja kajakkivaellukset killan omilla merikelpoisilla kajakeilla. Killan jäsenet ovat osallistuneet mm sotilaslaskuvarjohyppy-kursseille Virossa ja toimineet MPK:n kouluttajatehtävissä. Painopistealueita 2015 on nuorten jäsenten toiminta ja ampumatoiminta. Kilta tekee tutustumisretkiä, kohteina ovat olleet mm. sukeltajakoulu, Ruotson "rannikkojääkärikoulu" ja Viipurinlahti. Rannikkojääkärimuseo sijaitsee Dragsvikin perinnekukkulalla. Upinniemessä ovat käytössä sekä killan että perinneyhdistyksen saunat.Killan jäseneksi voi päästä VAARANNJP:ssa (vast.) palvellut tai rannikkojääkärijoukkoihin sijoitettu reserviläinen tai vastaavan koulutuksen saanut suomalainen.Kerran rannikkojääkäri - aina rannikkojääkäri 

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

Yhteyshenkilö: Sirpa Holma
Sähköposti: puheenjohtaja@rannikkosotilaskotiyhdistys.fi

Kotisivu: http://www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry on jo 100 vuoden ajan, perustehtävänsä mukaan, ylläpitänyt sotilaskoteja ja tukenut Merivoimissa palvelevien varusmiesten sekä kertausharjoituksissa olevien reserviläisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Teemme sotilaskotityötä varuskunnissa, maastoharjoituksissa, messuilla ja erilaisissa maanpuolustustapahtumissa. Toiminta-alueemme ulottuu rannikolla Kotkasta Raumalle. Seitsemässä (7) paikallisosastossa toimii lähes 300 vapaaehtoista, vihreää sisarta auttaen päivystystyössä kolmessa sotilaskodissamme (Upinniemi, Pansio, Merisotakoulu). "Monimuotoisuus on valttimme" on yhdistyksen toimintateema. Sitä toteutamme, ja olemme vuosikymmenten aikana toteuttaneet, palvellessamme varusmiehiä ja reserviläisiä. Sotilaskotityö on mielenkiintoista ja haastavaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

RT-kerho Johtorengas ry

Yhteyshenkilö: Juha Nora
Sähköposti: juha.nora@gmail.com
Puhelin: 050 376 1386
RT-kerho Johtorengas on alkujaan rannikkotykistön reserviupseereille perustettu kerho. Tänään Suomen vanhin aselajipohjainen reserviupseerikerho on avoin kaikille reserviupseerikoulutuksen saaneille. Toiminta antaa hyvät puitteet ampumarataharrastukselle: kerholla on kuukausittainen vuoro Töölön radalla, keväällä ja syksyllä järjestetään SRA-henkiset Padasjoki-viikonloput ja Lopen radalla kesäammunnat. Kerholla on myös sisäisiä ampumakilpailuja ja yhteisiä kilpailuja sidosryhmien kanssa. Kerhon aseet ovat käytettävissä kerhon järjestämissä ammunnoissa, joten omaa kalustoa ei välttämättä tarvita. Ampumatoiminnan lisäksi kerho järjestää retkiä ja esitelmätilaisuuksia, yksin tai veljesyhdistysten kanssa. Kerho vaalii RT-henkeä ja RT-perinteitä eri tapahtumien muodossa. Aktiiveille annetaan mahdollisuuksia oman ja kerhon toiminnan kehittämiseen!

Saaristomeren merivartiokilta ry

Yhteyshenkilö: Ismo Suomi
Sähköposti: pj.smmvk@gmail.com
Puhelin: 040 8499374
Kotisivu: http://www.smmvk.fi
Saaristomeren Merivartiokilta ry toimii Turusta ja Raumalta käsin Saaristomerellä ja Selkämerellä. Toimintamme on koulutuspainotteinen - koulutamme vuosittain satoja kurssilaisia maanpuolustushengessä, yhteistyössä Merivartioston ja MPK:n piirin kanssa. Järjestämme kursseja veneilyturvallisuuden, veneilytaitojen sekä saaristotaitojen edistämiseksi. Veneilykurssimme todistus on Kansainvälisen huvivenekuljettajan lupakirjan osasuoritus. Käytössämme on kaksi kiltavenettä joita hyödynnetään sekä koulutuksessa että muussa toiminnassa. Kilta on aktiivisesti mukana Öljyntorjunta-huoltoviirikön koulutuksessa ja toiminnassa, yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen ja MPK:n kanssa. Kuuskajaskarissa oleva kiltamaja on jäsenistömme käytettävissä. Saaristomeren Merivartiokillan jäseniksi ovat tervetulleita kaikki jotka kannattavat toiminta-ajatustamme, sotilasarvosta, sukupuolesta tai iästä riippumatta.

Selkämeren Rannikkokilta ry

Yhteyshenkilö: Ravo Sarmet
Sähköposti: ravo.sarmet@dnainternet.net
Puhelin: 040 5628182
Selkämeren Rannikkokilta on aselaji- ja joukko-osastokilta. Killan kotipaikkakunta on Rauma ja sen perinnejoukko-osasto on Turun Rannikkotykistörykmentti/Turun Rannikkopatteristo. Killan tarkoituksena on rannikkopuolustuksen piirin kuuluvien historiallisten perinteiden vaaliminen - erityisesti ns. "Kuuskajaskari hengessä". Kilta huolehtii Kuuskajaskarin perinnelinnoituksen tykkien ja linnoitteiden kunnosta - linnakesaari siirtyi Rauman kaupungin omistukseen v. 2000.Selkämeren Rannikkokillalla on yhteistoimintaa Saaristomeren Merivartiokillan Rauman veneryhmän kanssa - killat ovat yhteisessä kiltamajahankkeessa talkoovoimin kunnostaneet linnakkeen päällikön asunnon. Tämä hieno kiltamaja on nyt jäsenistön käytössä ja hyödynnettävissä killan toiminnassa

Sierra10 ry

Yhteyshenkilö: Kenneth Salonius


Kotisivu: http://www.sierra10.fi/
Sierra10 ry on perustettu vuonna 2020. Yhdistyksen tarkoituksena on maanpuolustustietoisuuden syventäminen ja kehittäminen sekä ampumaurheilun edistäminen ja kehittäminen valtakunnallisesti. Yhdistys toimii tukiyhdistyksenä MPK:n Meripuolustuspiirin sotilaspoliisikouluttajille, jotka kouluttavat varusmiehiä, kadetteja sekä avainreserviläisiä Uudellamaalla.

Suomenlahden Laivastokilta ry

Yhteyshenkilö: Lasse Eklund
Sähköposti: larseklund@kolumbus.fi
Puhelin: 044 0955558
Kotisivu: http://suomenlahdenlaivastokilta.fi/
"Laivaston perinne ja tulevaisuus" on Suomenlahden Laivastokillan motto. Kilta kannustaa vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja varmistaa merihenkistä maanpuolustustahtoa. Jäsenille tarjotaan esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja matkoja. Jaamme meriaiheista tietoa ja kerromme uutisia Merivoimista ja sen kehityksestä. Pääpaino on maanpuolustukseen ja Merivoimien laivastoon liittyvät kohteet ja asiat.Kilta julkaisee omaa lehteä, Ankkurinappi, jonka jäsenet saavat jäsenetuna. Jäsenet saavat myös Rannikon Puolustaja-lehden sekä MPKL:n lehden Maanpuolustaja.Killalla on oma alus, m/s Kilstar. Tiistai on perinteinen ajoharjoitusten purjehduspäivä. Suomenlahden Laivastokilta on Laivastossa, Merivoimissa ja Merivartiostossa palvelleiden sotilasperinteiden ylläpitäjä ja yhdistäjä. Toiminta-alue on koko Suomi. Jäseniksi ovat tervetulleet Laivasto- ja Merivoimahenkiset maanpuolustajat ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta!

Suomenlahden Merivartiokilta ry

Yhteyshenkilö: Markku Saarikannas
Sähköposti: markku.saarikannas@gmail.com
Puhelin: 040 849 5873
Kotisivu: http://www.slmvk.fi
Suomenlahden Merivartiokilta on Suomenlahden meri- ja rajavartiojoukkojen reserviin kuuluvien maanpuolustushenkisten miesten ja naisten yhdistys. Järjestämme jäsenillemme koulutusta ja informaatiotilaisuuksia merelliseen ympäristöön kuuluvista teemoista. Ylläpidämme erityisesti Merivartioston perinteitä. Sotilaallisten taitojen ja tietojen ylläpitämisen lisäksi kiinnitämme huomiota merenkulkutaitoihin, öljyntorjuntaan sekä merellisen luonnon suojelukysymyksiin. Killan jäsenyys on avoinna kaikille Suomenlahdesta ja sen  rajaturvallisuudesta kiinnostuneille henkilöille. Myös reserviläisen puoliso hyväksytään jäseneksi. Yhdistykseen kuuluu sekä kantahenkilökuntaa että reserviläisiä.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Yhteyshenkilö: Auvo Viita-aho
Sähköposti: auvovii@gmail.com
Puhelin: 040 506 6917
Kotisivu: http://www.rt-kilta.net
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta on maanpuolustajien toiminnallinen ja aatteellinen yhdistys! Toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia tarjoavat Kuivasaaren linnakkeen ainutlaatuinen sotahistoriallinen kokonaisuus, mukaanlukien "Obuhov" 305 mm:n kaksoistykkitorni. Järvön saaressa Porkkalassa on kiltamajamme ja vierassatama, Upinniemen kärjessä on Robert Kajanuksen graniittisauna! Merikuljetukset ja merellinen koulutus suoritetaan killan omalla "Ahven 5"-veneellä tai käytössämme olevalla linnakeveneellä m/s Kuivasaarella. Teemme myös perinnetyötä sotaveteraanien ja varusmiesten parissa.Toimimme Suomenlinnan Rannikotykistörykmentin alueella. Monipuolisten, merihenkisten ja RT-aselajin perinteitä vaalivien toimintojen pariin ovat tervetulleita kaikki - ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta.

Turun Laivastokilta ry

Yhteyshenkilö: Jarmo Holm
Sähköposti: holmjarmo@gmail.com
Puhelin: 040 0524253
Kotisivu: http://www.turunlaivastokilta.net
Turun Laivastokilta toimii Lounais-Suomen merihenkisten, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhteisenä foorumina. Aktiivisia jäseniä - niin naisia kuin miehiäkin - yhdistää merihenkisyys ja kiinnostus meripuolustuksen nykytilaan ja sen historiaan. Killan toimintavuotta rytmittävät kevät- ja syyskokoukset. Turun Laivastokilta järjestää maanpuolustukseen liittyviä kilpailuja ja tapahtumia ja osallistuu myös muiden järjestöjen vastaaviin tapahtumiin kuten ampumakilpailuihin ja messuihin. Teemme myös mm. teollisuusvierailuja. Turun Laivastokilta osallistuu Sinisen Reservin eri kilpailuihin ja tapahtumiin. Osallistumme myös sekä Pohjoismaisille Laivastokiltapäiville että Valtakunnallisille Laivastokiltapäiville Suomessa.

Turun Rannikkotykistökilta ry

Yhteyshenkilö: Heikki Pohjanvirta
Sähköposti: puheenjohtaja@turunrtkilta.fi

Kotisivu: http://www.turunrtkilta.fi
Turun Rannikkotykistökilta on toiminut yli 50 vuotta rannikon puolustuksesta kiinnostuneiden kiltana. Kilta tekee retkiä sekä kotimaassa että ulkomailla ja tutustumiskäyntejä niin sotilas- kuin siviilikohteisiin. Säilytämme aselajiperinnettä mm. osallistumalla Örön linnakkeen 12" tykkien entisöimisprojektiin. Kilta osallistuu kunniavartioihin sodissamme kaatuneiden muistomerkeillä Turussa. Osallistumme myös meripuolustuksen perinne- ja juhlatilaisuuksiin kuten varusmiesten vala- ja kotiuttamistilaisuuksiin. Kilta osallistuu vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja sen kehittämiseen lähinnä MPK:n kautta. Kiltalaiset osallistuvat sekä kurssilaisina että kouluttajina.Killan jäseneksi voi littyä kaikki rannikon puolustuksesta kiinnostuneet ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta.

Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys ry

Yhteyshenkilö: Pasi Rantakari
Sähköposti: pasi.rantakari@hotmail.com
Puhelin: 0400 642 358
Kotisivu: https://www.turrtr.fi/
Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys ry on Lounais-Suomessa toimiva yhdistys, joka vaalii Turun Lohkon ja sitä seuranneiden rannikkotykistöjoukko-osastojen, Turun Rannikkotykistörykmentin ja Turun Rannikkorykmentin perinteitä. Samalla vaalimme myös Kemiönsaaren-Örön ja Porin-Reposaaren välisellä alueella toimineiden linnakkeiden ja rannikkotykistön toimipaikkojen perintöä sekä rannikkotykistöhenkeä niin aselajina, elämäntapana kuin kulttuurihistoriana. Järjestämme jäsenillemme monipuolisesti rannikkotykistöhenkistä toimintaa, johon kuuluu yhdistyksen virallisten kokousten ohella jäsenistölle suunnattuja rannikkopuolustusaiheisia esitelmätilaisuuksia sekä tutustumisretkiä ja vierailuja linnakesaarille tai muihin mielenkiintoisiin kohteisiin. Perinnepäivää vietämme jäsentapahtumana vuosittain 10.9., joka on myös perinnejoukko-osastomme vuosipäivä. Päivän viettotapa ja -paikka vaihtelee. Toisinaan teemme retken jonnekin, toisinaan taas nautimme illallista pitkän kaavan mukaan. Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistyksen jäseneksi on tervetullut jokainen yhdistyksemme toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö.

Turun Reservimeriupseerit ry

Yhteyshenkilö: Paul-Erik Lindström
Sähköposti: paul-erik.lindstrom@turunreservimeriupseerit.fi
Puhelin: 0400 740 016
Kotisivu: http://www.meriupseerit.fi
Turun Reservimeriupseerit ry kokoaa piiriinsä merellisestä ja merisotilaallisesta toiminnasta kiinnostuneet reserviupseerit Turun seudulta. Toimimme sekä Merivoimissa palvelleiden, että muuten merellisestä toiminnasta kiinnostuneiden reserviupseereiden yhdyssiteenä. Jäseneksi haluavan on siis oltava reservinupseeri mutta asepalveluksen suorittamispaikalla ei ole merkitystä. Ratkaisevaa on merihenkisyys. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat esitelmä- ja tutustumistilaisuudet, retket ja osallistumiset meri- ja reserviläiskilpailuihin. Yhdistys on perustettu 1982 mutta juuremme ulottuvat jo 1957 perustetulle Turun Reserviupseerikerhon Meriosastolle.

Vaasan meripuolustustaidon kehittämisyhdistys ry

Yhteyshenkilö: Ronald Pått
Sähköposti: ronald.patt@uwasa.fi
Puhelin: 044 066 3718
Vaasan meripuolustustaidon kehittämisyhdistys ry on perustettu tukemaan MPK:n Meripuolustuspiirin Vaasan Meriosaston toimintaa mm. hankkimalla koulutusmateriaalia. Yhdistys hallinnoi koulutusalusta ja vastaa sen ylläpidosta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maanpuolustushenkeä ja taitoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous ja keskustelutilaisuuksia sekä koulutusta. Toiminta käsittää mm. merenkulkukoulutusta ja huoltoviirikön toimintaa ja se toteutetaan Vaasan Meriosaston alaisuudessa.
Takaisin alkuun