Sinisen Reservin toiminta

Sininen Reservi ry:n tärkein tehtävä on edistää ja tukea jäsenyhdistystensä yhteistyötä sekä kehittää vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Useammalle yhdistykselle suunnatut tapahtumat ovat tyypillisesti Sinisen Reservin toiminta-aluetta. Sininen Reservi ry tukee myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiirin toimintaa.

Merivoimien vuosipäivä 9.7.

9. heinäkuuta, jolloin v. 1790 käytiin Ruotsinsalmen toinen meritaistelu , on Merivoimien vuosipäivä ja Sininen Reservi osallistuu sen viettoon monella tavalla. Meillä on oma lippuosasto Merivoimien paraatikatselmuksessa. Jäsenyhdistystemme veneet osallistuvat alusparaatiin sekä ovat päivän aikana juhlaliputettuina mukana yleisötapahtumassa. Sinisellä Reservillä on oma esittelypiste Merivoimien esittelyalueella. Päivä huipentuu iltajuhlaan, jonka Sininen Reservi järjestää. Tämä tilaisuus kokoaa meripuolustuksen reserviläisiä ja Merivoimien henkilökuntaa iloiseen juhlaan illallisen ja tanssin merkeissä.

Meripuolustuspäivä

Sininen Reservi ry ja Merivoimat järjestävät vuosittain yhdessä seminaaritilaisuuden, jossa käsitellään sekä Merivoimien että Sinisen Reservin tapahtumia ja tulevaisuuden näkymiä. Tämän ”info-osion” jälkeen paneudutaan johonkin ajankohtaiseen turvallisuuspoliittiseen tai sotilaalliseen aiheeseen alustusten kautta. Asiantuntijoiden alustuksia seuraa paneelikeskustelu. Tilaisuus päättyy vastaanottoon verkostoitumisen merkeissä. Meripuolustuspäivä on kutsuvierastilaisuus, ja yleisö edustaa koko meripuolustuksen kenttää sekä eri toimijoiden sidosryhmiä. Meripuolustuspäivä järjestetään vuorovuosina Merivoimien Esikunnassa Turun Heikkilässä ja Merisotakoululla Suomenlinnassa.

Yhteysupseeritoiminta

Sininen Reservi on tuottanut yhteysupseeripalveluja Merivoimille jo vuodesta 1999. Toiminta on nykyään järjestetty viirikön muotoon. Viirikön johdolla on tiedossa yhteysupseerin tehtäviin halukkaat ja heidän osaamisprofiilinsa. Merivoimat tilaavat viiriköltä kulloiseenkin tapahtumaan tarvittavan määrän yhteysupseereita. Kyse voi olla yhdestä tai kahdesta henkilöstä, jos esim. yksittäinen sota-alus on vierailulla Suomessa. Suurissa tapahtumissa kuten Northern Coasts- harjoituksissa tai Tall Ships Races-kilpailuissa mukana on kymmenittäin yhteysupseereita. Yhteysupseeriviirikkö tuottaa myös yhteysupseerikursseja Meripuolustuspiirin kanssa. Jos haluat mukaan, voit ottaa yhteyttä Turun ruodun päällikköön Jan Wahlsteiniin tai Helsingin ruodun päällikköön Henri Havulinnaan. ”Yhteysupseeri” on tehtävänimike, upseerin arvo ei ole edellytys. Suuremmissa tapahtumissa tarvitaan myös muita toimijoita, esimerkiksi johtokeskuksessa (”Harbour Centre”).

Kilpailutoiminta

Sininen Reservi osallistuu aktiivisesti erilaisten kilpailujen järjestämiseen. Jäsenyhdistykset ovat, Sinisen Reservin ampumatoimikunnan tukemina järjestäneet vuosittain 5 jäsenyhdistyksille suunnattua ampumapäivää.

Reserviläisille tarkoitettu Meritaitokilpailu järjestetään vuosittain.Kilpailu hyödyntää linnakeveneitä. Uusittujen sääntöjen mukaan joukkue koostuu kolmesta osanottajasta.

Sauna-illat

Purjehduskauden alkaessa Sininen Reservi järjestää kaikille jäsenyhdistystensä jäsenille tarkoitetun sauna-illan Merisotakoululla. Eri yhdistysten toimijat voivat näin tavata vapaamuotoisesti ja jakaa kauden suunnitelmia keskenään. Vastaavasti purjehduskauden päättyessä on aika vaihtaa kokemuksia samaisilla lauteilla.

Finlandssvensk Försvarsdag

Sininen Reservi on yksi järjestäjätaho, joka toinen vuosi järjestettäville suomenruotsalaisille puolustuspäiville. Yhden päivän kestävä ohjelma sisältää korkeatasoisia esitelmiä, paneelikeskustelun sekä iltajuhlan. Tilaisuus kokoaa lähes 200 henkilöä rannikkoseuduiltamme. Försvarsdagen järjestettiin tammikuussa 2015 Säkylässä Porin prikaatissa, 2017 Santahaminassa Kaartin jääkärirykmentissä ja 2019 Haminassa Reserviukseerikoulussa.

Varusmiesten palkitsemiset

Sininen Reservi ry osallistuu Merivoimien valatilaisuuksiin, Merisotakoulun reserviupseerikurssien päättäjäisiin, ja Reserviupseerikoulun kurssien päättäjäisiin sekä paraatikatselmuksiin lippunsa kanssa. Myös muissa varusmiehille tarkoitetuissa tilaisuuksissa, kuten omaistenpäivät ja kotiuttamistilaisuudet Sininen Reservi osallistuu mahdollisuuksien mukaan. Paikallisten jäsenyhdistysten edustajat osallistuvat myös näihin tilaisuuksiin, jotka antavat mahdollisuuden esitellä reserviläistoimintaa.

Tiedottaminen

Näiden kotisivujen lisäksi päivitämme aktiivisesti Facebook-sivujamme. Löydät meidät myös Twitteristä #SininenReservi Rannikon Puolustaja-lehti on toinen tärkeistä tiedotuskanavamme. Monet jäsenyhdistyksemme tilaavat lehden jäsenilleen. Se käsittelee meripuolustuksen kenttää laajasti, ja niin Sininen Reservi kuin monet jäsenyhdistykset kirjoittavat siihen toiminnastaan. Lähetämme myös suoraan tiedotteita jäsenyhdistyksillemme.

Pin It on Pinterest