Turun Rannikkotykistökilta ry

xxTurun Rannikkotykistökilta ryxx

Turun Rannikkotykistökilta (Åbo Kustartillerigille) har verkat i över 50 år som ett gille för dem som intresserar sig för kustens försvar. Gillet arrangerar resor såväl inom landet som utomlands och besök till militära och civila mål. Vi upprätthåller vapenslagets traditioner bl.a. genom att delta i restaureringen av Örö kustforts 12” kanoner. Gillet deltar i hedersvakterna vid de stupades minnesmärke i Åbo. Vibdeltar även i sjöförsvarets traditionstillfällen och festliga evenemang såsom beväringarnas edgång och hemförlovningar. Gillet deltar i den frivilliga försvarsutbildningen och dess utveckling närmast genom MPK. Gillesmedlemmarna deltar såväl som utbildare som kursister.

Intresserade av kustförsvaret kan ansluta sig som medlem, oberoende av ålder, kön eller militärgrad.

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest