Suomenlahden Merivartiokilta ry

xxSuomenlahden Merivartiokilta ryxx

Suomenlahden Merivartiokilta (Finska Vikens Sjöbevakningsgille) är en förening för Finska Vikens sjö- och gräsbevakningstruppers reservister, försvarsintresserade kvinnor och män. Med teman kring den maritima miljön ordnar vi skolning och informationstillfällen för våra medlemmar. Vi värnar i synnerhet om Sjöbevakningens traditioner. Förutom militära färdigheter betonar vi sjömanskap, oljebekämpning och den maritima miljöns naturskydd. Medlemskap i gillet står öppet för alla som är intresserade av Finska Viken och dess gränstrygghet. Även reservistens äkta hälft godkänns som medlem. Till föreningen hör såväl stamanställd personal som reservister.

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest