RT-kerho Johtorengas ry

xxRT-kerho Johtorengas ryxx

RT-kerho Johtorengas (KA-klubben ledningsringen) är ursprungligen en klubb för kustartilleriets reservofficerare. I dag är klubben, Finlands äldsta vapenslagsbaserade reservofficersklubb, öppen för alla som fått reservofficersutbildning. Verksamheten ger en goda ramar för skytte som hobby: klubben har en egen tid på Tölö skjutbana varje månad, på våren och hösten ordnas Padasjoki-veckoslut i SRA-anda (Sovellettu Reserviläisammunta – Tillämpat Reservistskytte) och sommarskytte ordnas på banan i Loppis. Klubben ordnar även interna skyttetävlingar och deltar i gemensamma tävlingar med intressenter. Klubbens egna vapen kan användas i skytte vid skytte som klubben arrangerar så man behöver inte nödvändigtvis egna vapen. Förutom skytte ordnar vi utflykter och föredrag, själva eller tillsammans med broderföreningar. Klubben värnar om kustartilleriets traditioner och anda i olika former. Den aktiva ges goda möjligheter att utveckla både sig själv och klubbens verksamhet.

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest