Pelikaanikilta ry

xxPelikaanikilta ryxx

Pelikaanikilta (Pelikangillet) består av reservister som Marinen utbildat till navigatörer och båtförare och som hör till landskapstruppernas Sjötransportpluton i Marinen. Gillets syfte är att främja Sjötransportplutonens verksamhetsförutsättningar i uppdrag av handräckning till andra myndigheter såsom oljebekämpning. Gillet stöder det frivilliga försvarsarbetet och främjar medlemmarnas kunskaper i navigation och sjömanskap. Förutom detta upprätthåller och höjer gillet försvarsandan och främjar sina medlemmars fysiska kondition. Varje år, i augusti, ordnar gillet en övning i skärgården som utvecklar marinsoldatens färdigheter. Vi välkomnar Sjötransportplutonens nuvarande och tidigare medlemmar och övriga som är intresserade av vår verksamhet.

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest