Nylands Brigads Gille rf

xxNylands Brigads Gille rfxx

Nylands Brigads Gille är ett av landets största truppförbandsgillen. Dess huvuduppgift är att stöda Nylands brigad, dess beväringar och personal. Förutom att stöda Brigaden stöder Gillets verksamhet det frivilliga försvarsarbetet och våra finlandssvenska försvarstraditioner.

Gillet deltar i utgivandet av truppförbandstidningen ”Fanbäraren” samt delar ut stipendier till förtjänta beväringar och anställda vid Nylands Brigad. Gillet har även deltagit i restaureringen av Dragsviks traditionskulle Kaptensbostället. På sommaren 2015 fick Gillet till sitt förfogande det tidigare förbindelsefartyget för kustfort, m/s Gyltö, som används för skolningsändamål.

Genom sju lokalavdelningar täcker Nylands Brigads Gille hela vårt kustområde och vi har även en lokalavdelning i Stockholm. Vår verksamhet stöds av en sponsorgrupp omfattande över 220 personer.

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest