Sjöreservister rf

xxSjöreservister rfxx

Grundpelarna i Sjöreservisternas (Merireserviläiset) verksamhet är de marina aktiviteterna på vårt eget skolningsfartyg Ahven 3, navigationsutbildning, tävlingsverksamhet samt tryggt skytte. Föreningens skyttar har flera gånger erövrat både Marinreservens, ResUL:s och Helsingfors reservistdistrikts mästarskap! Sjöreservister är också en båtförening med egen segelsällskapsflagga och eget båtregister. Föreningens medlemmar och vårt fartyg deltar aktivt i MPK:s sjöförsvarsdistrikts skjolningsverksamhet.

Sjöreservisterna är en reservistförening där medlemmarna förenas av ett gemensamt intresse för marin reservistverksamhet. Våra rötter sträcker sig ända till Skyddskårens marinavdelning. En stor del av medlemmarna är reservister i Marinen men avklarad värnplikt i Marinen är inte en förutsättning för medlemskap. Föreningens hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet är landets kustområde.

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest