Merenkurkun Kilta ry

xxxx

Merenkurkun Kilta ry (Kvarkens Gille) är verksamt inom Kvarkens kustområde. Gillet erbjuder en möjlighet att delta i det frivilliga försvarsarbetet för såväl män, kvinnor som barn. Utmärkande för Gillets verksamhet är gemenskapen. Verksamheten omfattar bl.a. utflykter, besök och deltagande i de gemensamma gilledagarna tillsammans med andra försvarsgillen. Merenkurkun Kiltar var Vasa Kustbatteris truppförbandsgille och värnar fortsättningsvis dess traditioner. Till medlem kan antas finska medborgare oavsett ålder, kön eller militärgrad.

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest