Laivaston Sukeltajakilta ry

xxLaivaston Sukeltajakilta ryxx

Laivaston Sukeltajakilta (Flottans dykargille) förenar alla militärdykare. Kärnan i verksamheten är kurserna för militärdykare som arrangeras året runt. Kurserna är en del av MPK:s kursutbud. I allmänhet hålls kurserna över ett veckoslut och i dem ingår såväl att uppehålla militärdykarnas kunskaper som samvaro i god dykaranda. För våra seniormedlemmar ingår stöduppgifter i kurserna. Såväl yngre som äldre deltar – på samma kurs kan vi ha deltagare från såväl Dykarkurs no. 1 som från den senaste kursen. Vi erbjuder således intressant verksamhet för alla våra medlemmar. Alla som genomgått Marinens dykarkurs är välkomna med i verksamheten!

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest