Kustsoldathemsföreningen rf

xxKustsoldathemsföreningen rfxx

Kustsoldathemsföreningen (Rannikkosotilaskotiyhdistys) har redan 100 år, i enlighet med sin huvuduppgift, upprätthållit Soldathem och stött Marinens beväringars och reservisters trivsel och välbefinnande. Vi utför soldathemsarbete i garnisonerna, under övningar i terräng, på mässor och under olika försvarsevenemang. Vårt verksamhetsområde omfattar kusten från Kotka till Raumo. Närmare 300 gröna systrar arbetar i 7 lokalavdelningar och hjälper till i våra tre soldathem (Obbnäs, Pansio, Sjökrigsskolan). ”Mångfald är trumf” är vårt verksamhetstema. Det förverkligar vi, som vi redan gjort under decennier, då vi betjänar beväringar och reservister. Soldathemsarbetet är ett intressant och utmanande försvarsarbete!

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest