Kustjägargillet rf

xxKustjägargillet rfxx

Kustjägargillets (Rannikkojääkärikilta) verksamhetsområde omfattar hela Finland och dess hemort är Helsingfors. Sydvästra Finlands lokalavdelning verkar i Åbo. Veteranerna från Teikaristriden har en egen ”Teikarin Taistelijat”-avdelning, och gillet samarbetar med RannJP:s traditionsförening. Gillets verksamhet omfattar Vasa Kustjägarbataljons barettmarsch, överlevnadskurser och kajakutflykter med gillets egna, sjövärdiga, kajaker. Gillets medlemmar har deltagit i kurser i soldatfallskärmshopp i Estland och fungerat som utbildare på MPK:s kurser. Under 2015 ligger tyngdpunkten på verksamhet för unga medlemmar samt på skytte. Gillet gör även utfärder, vi har t.ex. besökt dykarskolan, Sveriges ”kustjägarskola” och Viborgska viken. Kustjägarmuseet finns på traditionskullen i Dragsvik. I Obbnäs står såväl gillets som traditionsföreningens bastur till gillets förfogande.

Medlemskap i gillet beviljas person som tjänstgjort vid Vasa Kustjägarbataljon VAARANNJP (motsv.), reservist som är placerad i kustjägartrupperna eller som har motsvarande utbildning.

En gång kustjägare – alltid kustjägare

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest