Keski-Pohjanmaan Meripuolustustajat ry

xxKeski-Pohjanmaan Meripuolustustajat ryxx

Föreningen Keski-Pohjanmaan Meripuolustajat (Mellersta Österbottens Sjöförsvarare) är verksam i Kokkola med målsättning att främja det frivilliga försvarsarbetet till såväl lands som sjöss. Vi samarbetar med MPK:s Sjöförsvarsdistrikts marinavdelning i Kokkola, olika myndigheter och med andra frivilligorganisationer.

Aktiviteterna omfattar skolningsverksamhet såsom båtförarutbildning och kurser i sjösäkerhet. Vi deltar även i utbildning för att avvärja miljöskador. Förutom skolningsverksamheten ordnar vi informationstillfällen.

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest