Helsingin Reservimeriupseerit ry

xxHelsingin Reservimeriupseerit ryxx

Helsingin Reservimeriupseerit (Helsingfors Marinreservofficerare) är en förbindelselänk för huvudstadsregionens marinofficerare i reserven och en vapenslagsförening för reservofficerare från Sjökrigsskolans örlogslinje. HRMU arrangerar aktivitetsdagar, skolning, föredrag och olika besök. Varannan vecka har vi en egen tur på skyttebanan vid Tölö torg. För nya skyttar har föreningen utrustning. Allt skytte ordnas av en skytteofficer – säkerheten främst! Vi värnar om marinofficerstraditioner både i officiella och inofficiella sammanhang, i samband med olika fester. Som medlemsförmån för du ROF:s distriktsblad, tidningen Reserviläinen och tidskriften Rannikon Puolustaja hemburna.

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest