Helsingin Miinanraivaajakilta ry

xxHelsingin Miinanraivaajakilta ryxx

Helsingin Miinanraivaajakilta (Helsingfors Minröjargille) upprätthåller de efterkrigstida minröjarnas traditioner och fungerar som en länk mellan minröjarveteranerna. Gillets medlemmar samlas varje månad för ett föredrag och en gemensam måltid. Vi välkomnar havsminröjare och övriga av ämnet intresserade som medlemmar.

Färdigheter

Upplagt på

24.02.2015

Pin It on Pinterest