Marinstiftelsen

Meripuolustussäätiö – Marinstiftelsen understöder och utvecklar det frivilliga utbildnings- och föreningsarbetet bland sjöförsvarets reservister. Stiftelsen värnar om områdets traditioner, tillvaratar historia och väcker ett allmänt intresse gentemot sjöförsvaret.

Stiftelsen förverkligar sitt syfte genom att understöda de frivilliga försvarsföreningarna som verkar inom sjöförsvaret samt genom att bevilja understöd för verksamhet som tjänar stiftelsens syftemål. Tyngdpunkten i Stiftelsens verksamhet är att understöda Marinreserven rf och dess medlemsföreningar samt Försvarsutbildningsföreningens Sjöförsvarsdistrikt.

Stiftelsen är grundad år 1959. Verksamheten utvidgades till riksomfattande år 1997. Stiftelsen verkade under åren 1997 – 2014 under namnet Sinisen Reservin Säätiö.

Ansökningar om understöd riktas till stiftelsens ombudsman före den 28.2 och den 31.8.

Till ansökan bör alltid bifogas en möjligast täckande beskrivning av det önskade understödet och vad man avser att använda det till.

Stiftelsen har inga medlemmar. Stiftelsens beslutande organ är styrelsen och förvaltningsrådet, vilka ansvarar för stiftelsens verksamhet och tillgångar.

Styrelsen

Styrelsens ordförande

Verkställande direktör Yrjö Kopra

Ordinarie medlemmar

Styrelseordförande Heikki Bergholm
Flottiljamiral Timo Hirvonen
Senior partner Pekka Jaatinen
Verkställande direktör Janne Larma
Verkställande direktör Kyösti Vesterinen

Personliga suppleanter

Senior Consultant Arno Hakkarainen
Kommodor Pasi Pajunen
Vicehäradshövding Pekka Takki
Handelssekreterare Seppo Vihersaari
Koncernchef Alexander Bargum
Soldathemssyster Maritta Sariola

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets ordförande

Verkställande direktör Christian Elfving

Förvaltningsrådets medlemmar

Direktör Jussi Aarnio
Styrelseordförande Philip Aminoff
Styrelseordförande Mika Anttonen
Styrelseordförande Berndt Brunow
Koncernchef Jan-Martin Börman
Bergsrådet Jorma Eloranta
Verkställande direktör Jaako Eskola
Verkställande direktör Juha Heikinheimo
Styrelseordförande Antti Herlin
Verkställande direktör Pekka Kuusniemi
Styrelseordförande Mikael Lilius
Verkställande direktör Esko Mustamäki
Verkställande direktör Pekka Lundmark

Sjöfartsrådet Juha Nurminen
Styrelseordförande Gustav Nyberg
Bergsrådet Jari Paasikivi
Bergsrådet Juha Rantanen
Viceamiral Veijo Taipalus
Bergsrådet Jaakko Rauramo
Verkställande direktör Esa Rautalinko
Verkställande direktör Mika Seitovirta
Koncernchef Janne Timonen
Verkställande direktör Christoph Vitzthum

Kontaktuppgifter

Ombudsman:
Sami Linnermo
E-post:
sami.linnermo@meripuolustus.fi
Telefon:
050 512 3364
Adress:
c/o Sami Linnermo
Onkipojankuja 7
04300 TUUSULA

Pin It on Pinterest