Kontaktinformation

Ordförande

Antti Rautiainen
Solbackantie 22
02880 VEIKKOLA
p. 050 5561825
e. antti@rautiainen.fi

Hallitus

styrelsen, vald 14.4.2018

Mika Kuutti, viceordförande
Kristiina Slotte, viceordförande
Risto Auvinen
Harri Hahkala
Henri Havulinna
Hannu Hyttinen
Mika Koivunen
Markus Liesalho
Timo Mäkiö
Matti Puhakka
Pertti Pörsti
Ravo Sarmet
Niilo Siro
Sirkka Stolt

Fartygsverksamheten: Kai Kaksonen
Skytteverksamheten: Jukka Soini
Tävl. i sjömanskap: Markku Kaasalainen
Skattmästare: Robin Elfving
Information: Ordföranden och sekreteraren
Förbindelseofficerarna: Sami Linnermo; områdesansvariga: Finska Vike: Henri Havulinna; Skärgårdshavet och Bottniska Viken: Jan Wahlstein

Pin It on Pinterest