Marinreservens historia

Våra rötter

Marinreserven rf är grundad 1997, men vår historia är betydligt äldre. Den äldsta av våra medlemsföreningar är Kustsoldathemsföreningen rf som grundades redan i början av Finlands självständighet, år 1918. RT-kerho Johtorengas, grundad 1937, är å sin sida Finlands äldsta reservofficersklubb som är bunden till ett vapenslag. Några av Marinreservens medlemsföreningar härstammar från Marinskyddskårerna osv. Behoven förändras med tiden och vår yngsta medlemsförening, Pirkanmaan Meripuolustuskilta, grundades 2013. Sammanlagt har Marinförsvaret rf 30 medlemsföreningar.

Marinreservens bakgrund

Tankarna om samarbete föddes redan på 1970-talet mellan marinanknutna reservofficers- och reservistföreningar i huvudstadsregionen. Gemensamma faktorer var tävlingarna i sjömanskap, skytte och navigation med fartyg som stod till föreningarnas gemensamma förfogande. Tankarna om ett tätare samarbete fördjupades på 1990-talet då Helsingfors Reservmarinofficerare och –underofficerare fick utrymmen i samband med Helsingin Laivastokiltas utrymmen på Skatudden.

Dessa tre föreningar beslöt år 1993 att vidareutveckla verksamheten för de marinanknutna reservistföreningarna i huvudstadsregionen. Samarbetet utvecklades förs som Marinreservens skolningsverksamhet. Den är 1992 grundade Försvarsutbildningsföreningen var en betydande partner redan från första början.

Föreningen grundas med Marinens stöd

Grundandet av Marinreserven rf tog ett betydande steg år 1995 då kommendören för Marinen, viceamiral Sakari Visa slog fast Marinens ställning till reservistverksamheten. Förhandlingarna mellan de föreningar som verkade inom Marinens område tog fart. Målsättningen var klar – Marinreserven rf (Sininen Reservi ry) skulle grundas. Planeringen och arbetet för att grunda föreningen initierades vid en reservövning som Marinstaben verkställde på Sjökrigsskolan. Det viktiga och intima samarbetet med Marinen fortsätter och utvecklas kontinuerligt.

Antalet medlemsföreningar växer

Försvarsreformen den 1.7.1998 förenade kust- och örlogsstyrkorna till Marinen, och samtidigt slogs även föreningar på den frivilliga sidan ihop. Detta skedde såväl inom utbildningsorganisationen som inom föreningarna. Kusttruppernas reservistföreningar anslöt sig och Marinreserven rf växte snabbt till en betydande nationell aktör.

Föreningen fana

För att markera föreningens femårsjubileum invigdes den 8.7.2002 föreningens första regionala fana; Åboregionens fana. Den följdes av fanor för de övriga regionerna: Marinkarelen, Helsingfors/Nyland samt Österbotten – varje fana märkt med ifrågavarande landskapssymbol. Marinreserves fanor planerades av kommendörkaptenen och heraldikern Tapani Talari.

Från första början har Marinreservens verksamhet gynnats av Marinstiftelsen och Kuystförsvarsstiftelsen.

Grundande medlemmar

Marinreserven rf:s åtta grundande medlemmar är: : Helsingin Laivastokilta ry, Helsingin Reservimeriupseerit ry, Merireserviläiset – Sjöreservister ry, Kymen Laivastokilta ry, Rannikkosotilaskotiyhdistys ry, Turun Laivastokilta ry, Turun Rannikkotykistökilta ry ja Turun Reservimeriupseerit ry.

Föreningens stiftande mote hölls på Sjökrigsskolan på Sveaborg, den 17.5.1997.

Ordföranden

Som Marinreserven rf:s ordförande har fungerat Timo Vartiainen (1998-2000), Reijo Telaranta (2000-2003), Matti Kaskeala (2003-2006), Arno Hakkarainen (2006-2011), Jarmo Holm (2011-2013). Sdan våren 2013 är föreningens ordförande Robin Elfving.

Marinreservens bärande tanke är alltjämt att främja samarbetet mellan Marinens och Sjöbevakningens reservistorganisationer.

Pin It on Pinterest