Marinreserven

DSC_0007Marinreserven rf, inklusive dess medlemsföreningar, är en del av sjöförsvarets produktion, vi stärker försvarsviljan och vi värnar traditionerna. Grunden för vår verksamhet är samverkan och sammanhållning.

Våra medlemsföreningar erbjuder en kontinuerlig kontakt för olika grupper mellan övningar och skolningstillfällen. Marinförsvaret förenar marinförsvarets frivilliga verksamhetsfält. Det är en riksomfattande försvarsorganisation som stöder totalförsvaret tillsammans med, och genom, sina medlemsföreningar. Medlemsföreningarna har sammantaget cirka 7000 medlemmar. Var och en som är intresserad av vår kust, vår skärgård och vårt havsområde finner sin plats och ett intressant verksamhetsområde inom ramen för Marinförsvaret. Här ingår föreningar som representerar flottans, kustförsvarets och specialtruppernas samt sjöbevakningens förband, olika gillen och även Kustens Soldathemsförening.

I skolning och utbildning samarbetar vi intimt med Försvarsutbildningsföreningen MPK och dess Marinförsvarsdistrikt. Marinreservens aktivister är ofta utbildare i MPK likväl som kursdeltagare. De båtar våra föreningar förfogar över används på MPK:s kurser, för att öva navigation, sjöräddning och oljebekämpning samt för transporter. I Marinreserens verksamhet är det långvariga partnerskapet med Marinen en central faktor på många plan. Marinreservens målsättningar är att främja medlemsföreningarnas verksamhetsförutsättningar, nätverksbyggande och samarbete. Marinreserven strävar efter att Marinens och Sjöbevakningens reservister erbjuds tillfälle till aktivt deltagande som stöder Marinen eller Sjöbevakningen, befrämjar medlemskårens och Marinens (Sjöbevakningens) samhörighetskänsla och stöder försvarsandan.

Marinreserven rf deltar i olika försvarsevenemang, arrangerar skyttetävlingar, seminarier och besök samt stöder de nationella tävlingarna i sjömanskap. Vi stöder även Marinen vid olika evenemang såsom örlogsbesök, tävlingsarrangemang och genomförandet av frivilliga övningar. Marinreserven stöder sina medlemsföreningars verksamhet och samarbetet dem emellan. Vi verkar i intimt samarbete med såväl MPK:s Marinförsvarsdistrikt, Marinen som Sjöbevakningen. Vill du delta i det marina försvarsarbetet? Ta kontakt med oss så berättar vi mera. Du kan också kontakta våra medlemsföreningar direkt. I Finland verksamma, registrerade föreningar som är aktiva inom det frivilliga marinförsvaret kan ansöka om att bli medlemmar i Marinreserven rf.

Mera information av ordförande för Marinreserven rf.

Värderingar

Samverkan

Marinreserven rf:s huvuduppgift är att främja samarbetet mellan sina medlemsföreningar och koordinera verksamhet som omfattar flera föreningar. Vi agerar alltså tillsammans, men även tillsammans med Marinen, Sjöbevakningen, MPK och våra understödare. Samverkan som stöder sjöförsvaret och sammanhållningen är vår gemensamma fördel.

Säkerhet

Det frivilliga försvarsarbetet stöder Finlands säkerhet. En utbildad och motiverad reserv är Försvarsmaktens trygghet. Förutom yttre säkerhet skapar en utbildad reserv även trygghet såväl till sjöss som hemma. Säkerhet länkar ihop de allmännyttiga elementen i vår verksamhet.

Kunnande

Kunnande, såväl civilt som militärt, är grunden för vår verksamhet. Vi sköter reservistens gebiet skickligt, vi utbildar oss själva och andra, vi delar med oss av vårt kunnande. Vi stöder MPK’s kurser som utbildare och som deltagare.

Marinreserven rf

Grundad 1997
Medlemsföreningar 30
Medlemsantal i medlemsföreningarna c. 7000
Fartyg 12
Marinreserven rf är medlem i Försvarsutbildningsföreningen

Pin It on Pinterest