Kontaktinformation

Har du någonting att fråga om vår verksamhet, medlemskap hos oss eller allmänt om marina försvarshobbyn?

Du kan skicka oss e-post till addressen info@sininenreservi.fi eller kontakta ordföranden, sekreteraren eller någon av styrelsens medlemmar direkt. Vi ska hjälpa dig med nöje!

Postadress

Marinreserven rf
c/o Antti Rautiainen
Solbackantie 22
02880 VEIKKOLA

info@sininenreservi.fi
FO-nummer 3050909-4

Ordförande

Antti Rautiainen
+358 50 556 1825
antti.rautiainen@sininenreservi.fi

Sekreterare

Lasse Mäki
+358 40 738 5878
lasse.maki@sininenreservi.fi

Fakturering

I första hand tar vi emot elektroniska fakturor till den nedanstående adressen. Om e-faktureringen inte kan utföras, får fakturan skickas som en bilaga i pdf-formen via e-post till adressen info@sininenreservi.fi eller direkt till kontaktpersonen vid beställningen.

E-fakturaadress 003730509094
Förmedlare för e-fakturor
003708599126 (OpenText)

Styrelse och funktionärer

Styrelsemedlemmarna valda i årsmötet den 24 april 2021

Antti Rautiainen, ordförande
Jarmo Holm, viceordförande
Kai-Verneri Kaksonen, viceordförande
Lasse Mäki, sekreterare
Markus Aarnio
Marko Hara
Seppo Kaila
Mika Kuutti
Petri Käyhkö
Markus Liesalho
Ari Nermes
Matti Puhakka
Pertti Pörsti
Markku Saarikangas
Tii Vieruaho

Kommittéer

 • Belöningskommitté: Antti Rautiainen (ordf.), Kai-Verneri Kaksonen, Mika Kuutti och Kristiina Slotte
 • Arbetskommitté: Antti Rautiainen (ordf.), Henri Havulinna, Jarmo Holm, Kai-Verneri Kaksonen, Mika Kuutti och Lasse Mäki
 • Kommunikationskommitté: Mika Kuutti (ordf.), Tatu Häkkinen, Seppo Kaila, Kai-Verneri Kaksonen, Lasse Mäki, Antti Rautiainen och Tii Vieruaho
 • Jubileumsårets kommitté: Mika Kuutti (ordf.), Henri Havulinna, Kai-Verneri Kaksonen och Lasse Mäki
 • Historikskommitté: Antti Rautiainen (ordf.), Arno Hakkarainen och Lasse Mäki

Områdesansvariga

 • Sydöstra Finland: Antti Rautiainen
 • Centrala Finska viken: Mika Kuutti
 • Raseborg: Markus Liesalho
 • Sydvästra Finland: Matti Puhakka
 • Raumo: Jarmo Holm
 • Bottniska viken: Pertti Pörsti

Verksamhetsansvariga

 • Fartygsverksamhet: Kai-Verneri Kaksonen
 • Skytteverksamhet: Jukka Soini
 • Samverkan mellan medlemsföreningarna: Mika Kuutti
 • Fanansvarig: Seppo Kaila
 • Tävlingen i sjömanskap: Kai-Verneri Kaksonen
 • Evenemangen vid Marinens truppförband och beväringarnas beaktande: Tii Vieruaho

Förbindelseofficersverksamhet

Ansvariga för förbindelseofficersverksamheten kan du kontakta via adressen yhteysupseerit@sininenreservi.fi.

 • Ledare för förbindelseofficersverksamhet: Henri Havulinna
 • Områdesansvariga: Toni Alasuvanto (Finska viken) och Jan Wahlstein (Skärgårdshavet och Bottniska viken)

Andra funktionärer

 • Skattmästare: Jukka Lindfors
 • Verksamhetsgranskare: Kare Vartiainen

Pin It on Pinterest