Kontaktinformation

Har du någonting att fråga om vår verksamhet, medlemskap hos oss eller allmänt om marina försvarshobbyn?

Du kan skicka oss e-post till addressen info@sininenreservi.fi eller kontakta ordföranden, sekreteraren eller någon av styrelsens medlemmar direkt. Vi ska hjälpa dig med nöje!

Postadress

Marinreserven rf
c/o Antti Rautiainen
Solbackantie 22
02880 VEIKKOLA

info@sininenreservi.fi
FO-nummer 3050909-4

Ordförande

Petri Käyhkö
Militärmästare (res)
+358 50 366 2024
petri.kayhko@sininenreservi.fi

Sekreterare

Lasse Mäki
Löjtnant (res)
+358 40 738 5878
lasse.maki@sininenreservi.fi

Fakturering

I första hand tar vi emot elektroniska fakturor till den nedanstående adressen. Om e-faktureringen inte kan utföras, får fakturan skickas som en bilaga i pdf-formen via e-post till adressen info@sininenreservi.fi eller direkt till kontaktpersonen vid beställningen.

E-fakturaadress 003730509094
Förmedlare för e-fakturor
003708599126 (OpenText)

Styrelse och funktionärer

Styrelsemedlemmarna valda i årsmötet den 23 april 2022

Petri Käyhkö (ordförande)

Markus Aarnio
Juha Dahlbo
Jarmo Holm
Hannu Hyttinen
Seppo Kaila
Rami Klén
Harri Koponen
Markus Liesalho
Lasse Mäki
Matti Puhakka
Markku Saarikannas
Jukka Soini
Eero Vaitiniemi
Tii Vieruaho

Kommittéer (uppdateras)

 • Belöningskommitté: Antti Rautiainen (ordf.), Kai-Verneri Kaksonen, Mika Kuutti och Kristiina Slotte
 • Arbetskommitté: Antti Rautiainen (ordf.), Henri Havulinna, Jarmo Holm, Kai-Verneri Kaksonen, Mika Kuutti och Lasse Mäki
 • Kommunikationskommitté: Mika Kuutti (ordf.), Tatu Häkkinen, Seppo Kaila, Kai-Verneri Kaksonen, Lasse Mäki, Antti Rautiainen och Tii Vieruaho
 • Jubileumsårets kommitté: Mika Kuutti (ordf.), Henri Havulinna, Kai-Verneri Kaksonen och Lasse Mäki
 • Historikskommitté: Antti Rautiainen (ordf.), Arno Hakkarainen och Lasse Mäki

Områdesansvariga (uppdateras)

 • Sydöstra Finland: Antti Rautiainen
 • Centrala Finska viken: Mika Kuutti
 • Raseborg: Markus Liesalho
 • Sydvästra Finland: Matti Puhakka
 • Raumo: Jarmo Holm
 • Bottniska viken: Pertti Pörsti

Verksamhetsansvariga (uppdateras)

 • Fartygsverksamhet: Kai-Verneri Kaksonen
 • Skytteverksamhet: Jukka Soini
 • Samverkan mellan medlemsföreningarna: Mika Kuutti
 • Fanansvarig: Seppo Kaila
 • Tävlingen i sjömanskap: Kai-Verneri Kaksonen
 • Evenemangen vid Marinens truppförband och beväringarnas beaktande: Tii Vieruaho

Förbindelseofficersverksamhet

Ansvariga för förbindelseofficersverksamheten kan du kontakta via adressen yhteysupseerit@sininenreservi.fi.

 • Ledare för förbindelseofficersverksamhet: Henri Havulinna
 • Områdesansvariga: Toni Alasuvanto (Finska viken) och Jan Wahlstein (Skärgårdshavet och Bottniska viken)

Andra funktionärer

 • Skattmästare: Jukka Lindfors
 • Verksamhetsgranskare: Kare Vartiainen