Frivillig styrka - Till havs och vid kusten

Marinreserven rf är en del av sjöförsvarets produktion, vi stärker försvarsviljan och vi värnar traditionerna. Grunden för vår verksamhet är samverkan och sammanhållning. Våra medlemsföreningar erbjuder en kontinuerlig kontakt för olika grupper mellan övningar och skolningstillfällen.
Läs mera »

Samverkan

Marinreserven rf:s huvuduppgift är att främja samarbetet mellan sina medlemsföreningar och koordinera verksamhet som omfattar flera föreningar. Vi agerar alltså tillsammans, men även tillsammans med Marinen, Sjöbevakningen, MPK och våra understödare. Samverkan som stöder sjöförsvaret och sammanhållningen är vår gemensamma fördel.

Säkerhet

Det frivilliga försvarsarbetet stöder Finlands säkerhet. En utbildad och motiverad reserv är Försvarsmaktens trygghet. Förutom yttre säkerhet skapar en utbildad reserv även trygghet såväl till sjöss som hemma. Säkerhet länkar ihop de allmännyttiga elementen i vår verksamhet.

Kunnande

Kunnande, såväl civilt som militärt, är grunden för vår verksamhet. Vi sköter reservistens gebiet skickligt, vi utbildar oss själva och andra, vi delar med oss av vårt kunnande. Vi stöder MPK’s kurser som utbildare och som deltagare.

Aktuellt

 

Fotograferingstävling

Marinreserven rf ordnade en fotograferingstävling 1.1. – 27.9.2017.Resultaten offentliggörs på Marinförsvarsdagen den 11.11

Aktivt deltagande, nytt fartyg!

Marinförsvarsdagen, Marinreservens och Marinens gemensamma seminarium, ordnades i år för 15. gången och samlade ca 100 deltagare under temat hybridkrigföring. Seglationssäsongens avslutningsbastu den 28.10 samlade ca 30 deltaare från 7 olika medlemsföreningar....

Kom med i verksamheten!

Pin It on Pinterest