Helsingin Miinanraivaajakilta ry

Helsingin Miinanraivaajakilta ry

Helsingin Miinanraivaajakilta ry ylläpitää sotiemme jälkeisten miinanraivaajajoukkojen perinteitä ja toimii miinanraivaajaveteraanien yhdyssiteenä. Killan jäsenet kokoontuvat joka kuukausi jolloin ohjelmassa on esitelmä ja yhteinen ateria. Jäseniksi ovat tervetulleita merelliset miinanraivaajat ja muut asiasta kiinnostuneet.

Taidot

Lähetetty

24.02.2015

Helsingin Reservimeriupseerit ry

Helsingin Reservimeriupseerit ry

Helsingin Reservimeriupseerit on pääkaupunkiseudun merihenkisten reserviupseereiden yhdysside ja Merisotakoulun laivastolinjan käyneiden reserviupseereiden aselajiyhdistys. HRMU on mukana linnakevene Lavansaaren käyttäjäyhteisössä yhdessä Merireserviläisten ja Pelikaanikillan kanssa. Jäsenistöllä on siten mahdollisuus osallistua aluksella järjestettäviin koulutuksiin ja siten ylläpitää ja kehittää sotilasmerenkulullisia taitoja. HRMU järjestää toimintapäiviä, koulutusta, esitelmiä ja vierailuja. Meillä on ammuntavuorot joka toinen viikko Töölöntorin ampumaradalla. Aloitteleville ampujille yhdistyksellä on lainakalustoa. Kaikki ammunnat järjestetään ampumaupseerien ohjauksessa – turvallisuus on ensisijalla! Vaalimme meriupseeriperinteitä niin virallisissa tapahtumissa kuin kevyemminkin, erilaisten juhlien merkeissä. Jäsenetuna saat RUL:in piirilehden, Reserviläisen ja Rannikon Puolustajan kotiisi.

Taidot

Lähetetty

24.02.2015

Keski-Pohjanmaan Meripuolustustajat ry

Keski-Pohjanmaan Meripuolustustajat ry

Keski-Pohjanmaan Meripuolustajat ry on Kokkolassa toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vapaaehtoista maanpuolustusta niin maalla kuin merellä. Teemme yhteistyötä MPK:n Meripuolustuspiirin Kokkolan meriosaston, eri viranomaisten ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Toiminta sisältää merellistä koulutustoimintaa kuten veneen kuljettajakoulutusta ja meriturvallisuuskursseja. Osallistumme myös ympäristövahinkojen torjuntakoulutukseen. Koulutustoiminnan lisäksi järjestämme opetus- ja tiedotustilaisuuksia.

Taidot

Lähetetty

24.02.2015

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys on perustettu v. 1999 sen tarkoituksena on jäsenistönsä yhteenkuuluvuuden ja yhteishengen ylläpitäminen, rannikkotykistöperinteen ja perinne-esineistön vaaliminen sekä maanpuolustushengen edistäminen Kymenlaaksossa ja Itä-Uudellamaalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää eri tapahtumia, retkiä yms ja pitää yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkivien yhdistysten kanssa. Yhdistyksen jäseneksi ovat tervetulleita kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Taidot

Lähetetty

07.03.2021

Kymen Laivastokilta ry

Kymen Laivastokilta ry

”Meri, maanpuolustus ja hyvät, luotettavat ystävyys- ja kumppanuussuhteet” – nämä olivat kulmakivet joille sotiemme veteraanit perustivat Kymen Laivastokilta ry:n viitisenkymmentä vuotta sitten, ja ne pitävät yhä. Tarjoamme jäsenillemme merihenkistä toimintaa ja yhdessäoloa. Toiminta-alueemme on itäinen Suomenlahti, ns. Meri-Karjala. Toivotamme kaikki, jotka kokevat perusarvomme omakseen, tervetulleiksi toimintaan . Laivastopohja ei ole välttämätön mutta merihenkisyys on.

Taidot

Lähetetty

13.02.2015

Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry

Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry

Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry on perustettu 1962 ja sen toiminta-alue on Kymenlaakson alue eli Loviisan tasalta Virolahdelle saakka. Läheisimmät yhteistyökumppanit ovat Kymen Laivastokilta ry ja Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry joiden kanssa järjestämme retkiä ja muita yhteisiä tapahtumia. Killan perinnejoukko-osastona on Kotkan Rannikkopatteristo (kaikkine edeltäjineen). Kilta on myös sitoutunut ylläpitämään Itä-Suomenlahden aseveljien ja Kymin Patteriston aseveljien muistomerkit, arkistot sekä perinteet osana killan toimintaa. Jäsenyys killassamme on avoin kaikille – sukupuoleen, ikään tai sotilasarvoon katsomatta. Näin avaamme reserviläisten ”jutut” myös perheenjäsenillemme.

Taidot

Lähetetty

13.02.2015

Laivaston Kilta ry

Laivaston Kilta ry on valtakunnallinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1962. Kiltaan kuuluu jäseninä kolme paikallista kiltaa, jotka ovat pohjanlahden Laivastokilta ry, Turun Laivastokilta ry ja Kymen Laivastokilta ry.

Taidot

Lähetetty

07.02.2021

Laivaston Sukeltajakilta ry

Laivaston Sukeltajakilta ry

Laivaston Sukeltajakilta ry toimii kaikkien sotilassukeltajien yhdistäjänä. Toiminnan ydin on sotilassukeltajakurssit joita järjestetään ympäri vuoden. Kurssit ovat osa MPK:n kurssitarjontaa. Kurssit ovat yleensä vikonlopun mittaiset ja pitävät sisällään reservin sotilassukeltajan sukellustaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä sukeltajahenkistä yhdessäoloa. Kurssit sisältävät myös tukitehtäviä seniorijäsenillemme. Mukana on aina sekä nuorempaa että varttuneempaa väkeä. Ikäjakaumasta kertoo se että samassa tapahtumassa voi olla sukeltajia sekä Sukeltajakurssi 1:ltä että viimeksi pidetyltä kurssilta. Tarjoamme siis mielenkiintoista toimintaa kaikille jäsenillemme. Kaikki Merivoimien sukeltajakoulun suorittaneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Taidot

Lähetetty

24.02.2015

Laivaston Veteraanit ry

Laivaston Veteraanit on vuonna 1963 perustettu aatteellinen yhdistys, joka rekisteröitiin vuonna 2017. Yhdistyksen tarkoituksen on vaalia laivastoperinteitä ja ylläpitää maanpuolustushenkeä. Yhdistys on kaikkien Merivoimissa palkallisessa palveluksessa olleitten evp. merisotilaitten ”kohtaamispaikka”. Toiminnan henki on ”meillä ei ole kersantteja eikä amiraaleja vaan Laivaston Veteraaneja”.

Taidot

Lähetetty

07.02.2021

Merenkurkun Kilta ry

Merenkurkun Kilta ry

Merenkurkun Kilta ry toimii Merenkurkun rannikko-alueella. Kilta tarjoaa mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön niin miehille, naisille kuin lapsillekin. Merenkurkun Killan toiminnalle on ominaista mukava yhdessäolo. Ohjelmaan kuuluu mm. retket, tutustumiskäynnit ja osallistuminen yhteisiin kiltapäiviin muiden kiltojen kanssa. Merenkurkun Kilta oli Vaasan Rannikkopatteriston joukko-osastokilta ja vaalii edelleen sen perinteitä. Jäseneksi voi päästä Suomen kansalainen, ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.

Taidot

Lähetetty

24.02.2015

Pin It on Pinterest