Sinisen Reservin historia

Historiamme juuret

Sininen Reservi ry on perustettu 1997, mutta sen historia on huomattavasti vanhempi. Jäsenyhdistyksistä vanhin on Rannikkosotilaskotiyhdistys ry, joka perustettiin jo heti Suomen itsenäisyyden alussa, vuonna 1918. RT-kerho Johtorengas taas on maamme vanhin aselajipohjainen reserviupseerikerho, perustettu jo 1937. Jotkut Sinisen Reservin jäsenyhdistykset laskevat perinteensä Merisuojeluskunnasta jne. Ajan saatossa tarpeet muuttuvat ja nuorin jäsenistämme, Pirkanmaan Meripuolustuskilta perustettiin 2013. Yhteensä Sininen Reservi ry:llä on 30 jäsenyhdistystä.

Sininen Reservi ry:n tausta

Yhteistoiminta-ajatuksen kehittyminen alkoi pääkaupunkiseudulla toimivien merellisten reserviupseeri- ja reserviläisyhdistyksien toiminnassa jo 1970-luvulla. Yhdistävinä tekijöinä olivat merikilpailutoiminta, ammunta ja merenkulku yhteisessä käytössä olleilla aluksilla. Kun Helsingin Laivastokillan käytössä Katajanokalla olleeseen kerhotilaan tuli 1990-luvun alussa myös tilat Helsingin Reservimeriupseereille ja Helsingin Merialiupseereille, syventyivät ajatukset edelleen yhteistyön tiivistämisestä.

Vuonna 1993 keskustelut jatkuivat ja Helsingin Laivastokilta, Helsingin Merireserviläiset ja Helsingin Reservimeriupseerit päättivät kehittää pääkaupunkiseudulla toimivien merellisten reserviläisjärjestöjen yhteistoimintaa. Tämä toteutui alussa Merireservin, sittemmin Sinisen Reservin koulutustoimintana. Merkittävänä yhteistyökumppanina toimi alusta asti vuonna 1992 toimintansa aloittanut vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus, MPK ry. (Nykyään MPK).

Merivoimien tukemana kohti perustamista

Sininen Reservi ry:n perustaminen otti merkittävän askeleen vuonna 1995, kun Merivoimien komentaja, vara-amiraali Sakari Visa, linjasi Merivoimien kantaa merelliseen reserviläistoimintaan. Tästä alkoivat neuvottelut merivoimien alueella toimivien yhdistysten kesken. Tavoite oli selvä, perustetaan Sininen Reservi ry. Merisotakoululla järjestetty Merivoimien Esikunnan johtama kertausharjoitus aloitti suunnittelun ja yhdistyksen perustamistoimet. Tiivis ja tärkeä kumppanuus Merivoimien kanssa jatkuu ja kehittyy edelleen.

Jäsenyhdistysten määrä kasvussa

Puolustusvoimien organisaatiomuutos 1.7.1998 muodosti rannikko- ja laivastojoukoista yhteiset merivoimat ja samalla myös vapaaehtoisella puolella reserviläisten organisaatioita yhdistettiin. Tämä yhdistäminen toteutettiin sekä koulutusorganisaatiossa että yhdistyskentässä. Mukaan toimintaan tulivat myös rannikkojoukkojen reserviläisyhdistyksiä, Sininen Reservi ry kasvoi nopeasti merkittäväksi valtakunnalliseksi toimijaksi.

Lippu yhdistykselle

Viisivuotisen toiminnan kunniaksi vihittiin 8.7.2002 käyttöön ensimmäinen alueellinen Sininen Reservi ry:n lippu; Turun alueen lippu. Sitä seurasivat kukin omalla maakuntatunnuksellaan merkittynä Merikarjalan, Helsinki/Uusimaan sekä Pohjanlahden liput. Lipun Sininen Reservi ry:lle suunnitteli komentajakapteeni, heraldikko Tapani Talari.

Toiminnan alusta alkaen ovat Sinisen Reservi ry:tä tukeneet Sinisen Reservin Säätiö, nykyinen Meripuolustussäätiö ja Rannikkotykistösäätiö.

Perustajajäsenet

Sininen Reservi ry:n kahdeksan perustajajäsentä ovat: Helsingin Laivastokilta ry, Helsingin Reservimeriupseerit ry, Helsingin Merireserviläiset ry (nykyinen Merireserviläiset ry), Kymen Laivastokilta ry, Rannikkosotilaskotiyhdistys ry, Turun Laivastokilta ry, Turun Rannikkotykistökilta ry ja Turun Reservimeriupseerit ry.

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Merisotakoululla, Suomenlinnassa 17.5.1997.

Puheenjohtajat

Sininen Reservi ry:n puheenjohtajana ovat toimineet Timo Vartiainen (1998-2000), Reijo Telaranta (2000-2003), Matti Kaskeala (2003-2006), Arno Hakkarainen (2006-2011), Jarmo Holm (2011-2013), Robin Elfving (2013-2018). Keväästä 2018 alkaen yhdistyksen puheenjohtaja on Antti Rautiainen.

Sininen Reservi ry:n kantava ajatus on edelleen Merivoimien ja Merivartiostojen reserviläisyhdistysten yhteistyön edistäminen.

Pin It on Pinterest